Västlänkens motståndare öppnar ny front

Stora delar av Västlänksmotståndarrörelsen hade idag en gemensam debattartikel i GP där de meddelar att de överväger en polisanmälan mot Trafikverket och en J-O anmälan av Länsstyrelsen. Anledningen sägs vara att Trafikverket på ett olagligt sätt har startat förberedelserna för Västlänken och att Länsstyrelsen inte har fullföljt sin tillsynsplikt enligt miljöbalken.

Både Trafikverket och Länsstyrelsen tillbakavisade under dagen Västlänksmotståndarnas påståenden i denna GP-artikel.

Nätverket Trädplan Göteborg meddelar även på sin hemsida att de har överklagat Länsstyrelsens beslut att tillåta Trafikverkets provlyft av träd i närheten av den tilltänkta Haga-stationen. Nu har redan provlyften ägt rum idag 27 oktober och frågan är om föreningen ens har rätt att överklaga. En ideell förening måste vara en juridisk person för att ha rätt att överklaga. Det innebär att den måste ha stadgar och styrelse. Det verkar Trädplan Göteborg ha. Föreningen måste ha bedrivit sin verksamhet i Sverige under minst tre år. Enligt föreningens hemsida så antogs stadgarna 2012-11-08, dvs för mindre än 3 år sedan.

Helt klart är att Västlänksmotståndarna nu har öppnat en ny juridisk front i sin strävan att stoppa Västlänken. Efter att den politiska processen har nått vägs ände är detta den sista käppen man försöker stoppa in i Västlänkshjulet. Argumenten man använder går i stort sett ut på att Göteborgs Stad, Trafikverket och Länsstyrelsen är befolkade av inkompetenta, ljugande och möjligen mutade tjänstemän som lägger sig platt för politikernas önskemål. Tjänstemännen vägrar utföra sitt arbete korrekt, ljuger om diverse detaljer i Västlänksprojektet, t ex antalet träd som kommer att påverkas, bedriver olaglig verksamhet och försöker kringgå miljölagstiftningen. För att detta skulle vara möjligt krävs att alla inblandade tjänstemän är skrämda till tystnad, eller möjligen ingår i en hemlig konspiration, varför det bara är utomstående, gärna pensionerade ”experter” som vågar tala ut om det förfärliga Västlänksprojektet som kommer att för evigt ligga som en förbannelse över Göteborg. Själv har jag svårt att tro att så är fallet.