På västlänksfronten intet nytt!

Ett litet antal debattörer fortsätter envist med nya inlägg i Västlänken debatten. I brist på sakliga argument mot Västlänken tar debattörerna ut allt vidare svängar. Snart sagt allt ont i samhället skylls på Västlänken. I dagens GP kan vi på debattsidorna bland annat läsa att ”…stora infrastruktursatsningar i Göteborg inte kan ske förrän Västsvenska paketet är betalt, vilket beräknas ske 2038.” Västsvenska paketet innehåller förutom Västlänken även en ny hisingsbro (ersättning till Göta älvbron) och en ny biltunnel (Marieholmstunneln). Av någon anledning är dessa satsningar fredade från kritik, det är bara Västlänken som står i skottgluggen.

Som om detta inte vore nog så får nu Västlänken även skulden för bostadsbristen i Göteborgsområdet.

”Risken är dessutom överhängande att bostadsbyggandet måste bromsas i Göteborg och kranskommunerna, då kollektivtrafiken inte räcker till. Den svåra bostadssituationen för ungdomar kommer att förvärras ytterligare”

Givetvis är det enligt debattörens artikel, Västlänkens fel att järnvägsunderhållet har varit eftersatt under decennier.

”Men en tunnel genom Göteborgs city ökar inte kapaciteten på banorna in till Göteborg. Inte heller löser den de underhållsbrister som orsakar de flesta störningarna i tågtrafiken.”

Uppenbarligen är det helt okänt för denne debattör att ökad kapacitet på banorna in till Göteborg är helt meningslöst utan den förstärkning av kapaciteten på centralstationen som just Västlänken kommer att innebära. Fler tåg får helt enkelt inte plats under de mest trafikerade timmarna på dygnet. Att skylla järnvägens bristande underhåll på Västlänken visar med all tydlighet bristen på sakargument.

Debattören menar vidare att ”Motståndet mot Västlänken ökar i takt med att fler och fler får bättre kunskap om projektet.” Ett påstående som blir något komiskt när man läser artikeln. Med tanke på frågans uppmärksamhet och antalet debattartiklar i ämnet, så är det förvånande hur litet intresse Västlänken väcker hos den breda allmänheten. Det är säkert ett år sedan jag hörde någon på min arbetsplats nämna något om Västsvenska paketet och på släktmiddagar är ingen intresserad. Frågan är iskall, passerad, redan avgjord. Vanligt folk har redan gått vidare i livet. 

Till sist hävdar debattören att det finns en hemlig pakt av lokala politiker och att dessa anser att ”Västlänken skall byggas, oavsett nytta och oavsett kostnad.” Där kom spiken i kistan! Det är en hemligt pakt, en konspiration av politiker som ligger bakom projektet! Antagligen är de hundratals experter och tjänstemän hos kommunen, regionen, Trafikverket och dess underleverantörer som arbetar med Västlänken också inblandade i denna hemliga pakt.