Ännu en dag i väntan på Västlänken

Även denna dag så blir tåget från Borås till Göteborg stående vid Skansen Lejonet i väntan på ett ledigt spår. När vi passagerare äntligen kliver av på perrongen har klockan tickat iväg till 8:12. Enligt tidtabellen skall vi vara framme 8:05. Jag skulle gärna ta ”omvägen” via Haga i en framtida Västlänk för att komma fram snabbare än idag.

 

Samtidigt kan vi i dagens GP läsa hur en fd trafikdirektör vid Göteborgs Stad på fullaste allvar menar att byggandet av Västlänken endast kommer att öka tågresandet med 350 personer per dag år 2030 jämfört med om vi inte gör något alls för att öka kapaciteten. Enligt Trafikverket och Västtrafik går det inte att öka antalet tåg till Göteborgs central mer. Det är anledningen till att man har förlängt perrongerna på pendelstationerna runt om Göteborg. Då kunde man köra längre tåg och därmed klara av den ökning av antalet passagerare som har skett de senaste åren. T ex ökade antalet resor med Alependeln med 10% mellan år 2014 och 2013. Tiittar vi framåt så ser vi att befolkningen i Göteborgsområdet ökar med ca 1,4% per år, för Västra Götaland som helhet ökar den med ca 1% per år. Det innebär att vid år 2030 är vi ca 200 000 fler västsvenskar, varav ca 90 000 fler göteborgare. I och med att det inte får plats fler tåg i rusningstrafiken till Göteborg kommer pendel- och regiontågen så småningom slå i kapacitetstaket. Uppenbarligen menar den fd trafikdirektören att detta inte kommer att ske före år 2030. Istället skall vi tydligen trycka in fler passagerare i befintliga tåg som sedan blir stående någon kilometer utanför centralstationen i väntan på ett ledigt spår.

2 reaktion på “Ännu en dag i väntan på Västlänken

Kommentarer inaktiverade.