”Så snart det blir ett spår ledigt…”

”Så snart det blir ett spår ledigt skall vi rulla in till Göteborgs central”. Detta är numera det vanliga beskedet när jag åker med Västtåget från Mölnlycke till Göteborgs central. I höjd med Skansen Lejonet brukar tåget bli stående i 2-5 minuter. Oftast har vi även tidigare blivit stående i höjd med Almedal i väntan på mötande tåg. Resan från Mölnlycke som enligt tabellen skall ta 15 minuter tar istället allt mellan 20 och 27 minuter. Trängseln på Göteborgs central gör sig påmind varje dag för de personer som väljer att ställa bilen hemma och ta tåget. Samtidigt fortsätter vissa personer envist hävda att Västlänken som kommer att avlasta centralstationen inte alls behövs.