Framtiden är här?

Västlänken

Utanför Nils Ericson terminalen kan man nu beskåda en möjlig framtid för området mellan Centralstationen och Göta älv. Hur mycket som blir verklighet återstår att se men ett antal pusselbitar har eller är på väg att falla på plats. Den nya Hisingsbron har nu passerat det sista överklagandet och under 2017 kommer Västlänken göra detsamma. Lägger man till det påbörjade arbetet med att sänka E45 och planerna på ett kluster av höga hus i området inser man att det kommer vara tätt mellan byggarbetsplatserna under de kommande 20 åren.