månadsarkiv: oktober 2017

Västlänken-konspirationen fortsätter?

De flesta boende i Göteborgsområdet har antagligen missat att förhandlingarna i Mark- och Miljödomstolen (MMD) avseende Trafikverkets ansökan om tillstånd för att anlägga Västlänken och Olskroken planskildhet, nyligen avslutades. Många vet nog inte ens vad Västlänken handlar om och de flesta vet definitivt inte vad Olskroken planskildhet är. För de som vill få en snabbinformation om dessa sammanflätade projekt rekommenderas ett besök på https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/.

Några som däremot inte har missat denna händelse är de personer som är aktiva i Stoppa Västlänken Nu och liknande organisationer som av olika anledningar arbetar för att stoppa projektet Västlänken. I månader och år har dessa personer arbetat för att skapa opinion mot Västlänken. Planskildhet Olskroken har man inte brytt sig om, antagligen därför att Västlänken rimmar på Värstlänken och Olskroken planskildhet inte rimmar speciellt bra alls.

En handfull frontpersoner har nagelfarit alla (?) dokument som projektet Västlänken har lämnat efter sig. Järnvägsutredning, Miljökonsekvensbeskrivning, Järnvägsplan mm. Dessa frontpersoner har sedan till övriga supporterskaror rapporterat allehanda fakta som handplockats ur dokumentationen och som påstås stödja åsikten att Västlänken inte bör byggas. Lika ivriga och upprymda som man har blivit över dessa upptäckter, lika besvikna och upprörda har man blivit över det faktum att ingen annan utanför aktivistskaran har brytt sig om dessa sensationella upptäckter.

När anti-Västlänksaktivisterna påstår att fler spår och fler perronger leder till färre tåg och sämre järnvägskapacitet har varken allmänhet eller beslutsfattare blivit imponerade. När samma aktivister påstår att Västlänken kommer att bli både dyrare och ta längre tid att bygga än beräknat är det ingen som bryr sig. Då börjar konspirationsteorierna frodas. Politiker, tjänstemän, konsulter och journalister på Göteborgs Stad, Länsstyrelsen, Trafikverket, Regeringen, kvällstidningar, dagstidningar, SVT mm ingår alla i en konspiration för att bygga Västlänken. Det viskas om anställda på myndigheter och verk som inte vågar säga sanningen om den stora katastrofen som väntar Göteborgarna. På facebooksidan för Stoppa Västlänken Nu samlas de trogna skarorna. Politiker och tjänstemän hånas och fördöms. Ovidkommande detaljer och händelser framhålls som bevis för den egna åsikten. När ombyggnaden av en busshållplats i Kungälv blir försenad, tas det som belägg för att Västlänken kommer att misslyckas. Man berömmer och håller med sina meningsfränder och odlar myten om att de egna självlärda experterna besitter avgörande kunskaper som Trafikverkets experter och inhyrda konsulter saknar.

Krocken med verkligheten blir därför brutal och svår att hantera för anti-Västlänksaktivisterna. Domen från Mark-och Miljödomstolen som skall bestämma villkoren för projektet Västlänkens genomförande beräknas komma inom 2-3 månader. Antagligen kommer domstolen att läggas till listan av myndigheter som enligt aktivisterna ingår i konspirationen för att få Västlänken byggd.