månadsarkiv: maj 2016

Hisingsbron ett steg närmare invigning

IMAG0476

Bygget av den nya Göta Älvbron, som skall heta Hisingsbron, tog ett väntat steg framåt tidigare i veckan. Mark och miljööverdomstolen avslog då ett antal Vänerkommuners mfl överklagan av den planerade nya bron. Den stora tvistefrågan har varit höjden på bron, ca 12 meter att jämföra med dagens åldrande bro med en segelfrihöjd på 19 meter. De klagande kommunerna anser att detta hotar fartygstrafiken på älven och då i förlängningen näringslivet men även turismen kring älven och Vänern.

När man läser domen så framstår de överklagandes argumentation mest som tyckanden medan Göteborgs kommun baserar sina argument på faktiska utredningar och det faktum att sjöfarten på Göta älv redan idag är påverkad att ett antal betydligt lägre broar. Under domstolsprocessens gång har t ex ytterligare en järnvägsbro invigts vid Marieholm, ca 2 km uppströms från Göta Älvbron. Denna bro är ca 5 meter hög och inverkar mer på fartygstrafiken än vad den nya Hisingsbron kommer att göra. Ändå har det inte varit någon diskussion kring denna bro. T ex ville någon kommun att de så kallade spärrtiderna på morgon och eftermiddag, då ingen broöppning får ske, skulle tas bort för den nya Hisingsbron. Ett krav som framstår som märkligt med tanke på att exakt samma spärrtider finns för de numera två järnvägsbroarna vid Marieholm. Att Göteborgs kommun har varit ganska säkra på att vinna den juridiska processen är inte underligt. Det har helt enkelt inte funnits några hållbara argument för att stoppa den föreslagna bron.