månadsarkiv: augusti 2015

Ränteavdraget ett bidrag till bankerna

I diskussionen om en eventuell bostadsprisbubbla i Sverige har man bland annat fört fram krav på att bostadslånen måste amorteras eller att ränteavdraget skall avskaffas. Om man skall avskaffa ränteavdraget, som idag ger möjlighet att dra av 30% av räntekostnaden på bostadslån, så lär det inte finnas ett bättre tillfälle. Räntorna är historiskt låga och lär så förbli under ytterligare ett par år. Ett avskaffande av ränteavdraget under en period av 5-10 år skulle därmed bli mindre ekonomiskt ansträngande än om räntenivån varit högre. På sikt innebär detta att prisutvecklingen på bostadsmarknaden pressas ner, helst om det sker i kombination med ett krav på amortering.

De enda som har mycket att förlora på en sådan förändring är bankerna. Dagens system med ränteavdrag och amorteringsfria lån leder till stigande bostadspriser och därmed möjlighet för bankerna att låna ut alltmer pengar med god marginal. Förlorarna är de personer som inte själva har några bostadslån men som genom skattesystemet är med och subventionerar bostadslånen. De personer som har bostadslån och kan utnyttja ränteavdragen går i bästa fall jämnt ut, då de visserligen får lägre räntekostnader men istället får betala ett högre pris när de köper sin bostad. På lång sikt är bankerna de enda vinnarna i dagens system.

Att ränteavdraget endast gynnar bankerna blir uppenbart om vi gör en jämförelse med ROT-avdraget. ROT-avdraget har inneburit möjligheten att dra av 50% av arbetskostnaden för inköpta hantverkstjänster. Hantverkstjänster som tidigare betalades svart kan nu betalas vitt med stora fördelar för både husägare och hantverkare, liksom för staten som får tillbaka en del av skattesubventionen genom att hantverkaren nu betalar skatt på sin inkomst. Priset för hantverkstjänster har sannolikt ökat något genom ROT-avdraget. Den prisökningen har dock hållits tillbaka bland annat genom den fria rörligheten inom EU, som lockar hantverkare från andra EU-länder till Sverige.

På bolånemarknaden fungerar ränteavdraget inte lika bra. Det finns inga svarta tjänster som behöver bli vita. Det är inte heller enkelt för nya företag att ta sig in på bolånemarknaden och konkurrera med etablerade banker och bolåneinstitut. Effekten av ränteavdraget blir istället ökade marginaler för bankerna och ökade bostadspriser. Alla som har köpt bostad vet att mäklare och banker är mycket noga med att lyfta fram ränteavdraget när boendekostnaden skall beräknas. Att bankerna frivilligt har tagit på sig att börja kräva amortering på bolånen är kanske ärligt menat, eller kanske bara ett försök att förhindra förslag om att ta bort det för bankerna så lönsamma ränteavdraget.