månadsarkiv: maj 2015

På västlänksfronten intet nytt!

Ett litet antal debattörer fortsätter envist med nya inlägg i Västlänken debatten. I brist på sakliga argument mot Västlänken tar debattörerna ut allt vidare svängar. Snart sagt allt ont i samhället skylls på Västlänken. I dagens GP kan vi på debattsidorna bland annat läsa att ”…stora infrastruktursatsningar i Göteborg inte kan ske förrän Västsvenska paketet är betalt, vilket beräknas ske 2038.” Västsvenska paketet innehåller förutom Västlänken även en ny hisingsbro (ersättning till Göta älvbron) och en ny biltunnel (Marieholmstunneln). Av någon anledning är dessa satsningar fredade från kritik, det är bara Västlänken som står i skottgluggen.

Som om detta inte vore nog så får nu Västlänken även skulden för bostadsbristen i Göteborgsområdet.

”Risken är dessutom överhängande att bostadsbyggandet måste bromsas i Göteborg och kranskommunerna, då kollektivtrafiken inte räcker till. Den svåra bostadssituationen för ungdomar kommer att förvärras ytterligare”

Givetvis är det enligt debattörens artikel, Västlänkens fel att järnvägsunderhållet har varit eftersatt under decennier.

”Men en tunnel genom Göteborgs city ökar inte kapaciteten på banorna in till Göteborg. Inte heller löser den de underhållsbrister som orsakar de flesta störningarna i tågtrafiken.”

Uppenbarligen är det helt okänt för denne debattör att ökad kapacitet på banorna in till Göteborg är helt meningslöst utan den förstärkning av kapaciteten på centralstationen som just Västlänken kommer att innebära. Fler tåg får helt enkelt inte plats under de mest trafikerade timmarna på dygnet. Att skylla järnvägens bristande underhåll på Västlänken visar med all tydlighet bristen på sakargument.

Debattören menar vidare att ”Motståndet mot Västlänken ökar i takt med att fler och fler får bättre kunskap om projektet.” Ett påstående som blir något komiskt när man läser artikeln. Med tanke på frågans uppmärksamhet och antalet debattartiklar i ämnet, så är det förvånande hur litet intresse Västlänken väcker hos den breda allmänheten. Det är säkert ett år sedan jag hörde någon på min arbetsplats nämna något om Västsvenska paketet och på släktmiddagar är ingen intresserad. Frågan är iskall, passerad, redan avgjord. Vanligt folk har redan gått vidare i livet. 

Till sist hävdar debattören att det finns en hemlig pakt av lokala politiker och att dessa anser att ”Västlänken skall byggas, oavsett nytta och oavsett kostnad.” Där kom spiken i kistan! Det är en hemligt pakt, en konspiration av politiker som ligger bakom projektet! Antagligen är de hundratals experter och tjänstemän hos kommunen, regionen, Trafikverket och dess underleverantörer som arbetar med Västlänken också inblandade i denna hemliga pakt.

Nu har det hänt!

Nu har det hänt! Tåget anlände till Göteborgs central exakt enligt tidtabell. Inget stop vid Almedal, ingen väntan vid Skansen Lejonet. Vad kan ha hänt? Kanske var det något annat tåg som var försenat/inte försenat och lämnade en oväntad lucka. Hur som helst är det ett smakprov på hur det förhoppningsvis kommer att vara varje morgon när Västlänken har tagits i drift.

”Det är många tåg som ankommer och avgår just nu…”

Måndag morgon, jag sitter på Västtåget från Borås via Mölnlycke mot Göteborg. Almedal passeras utan stopp denna morgon. Ankomsten till Lisebergsstationen är enligt tidtabell och vi rullar vidare mot Göteborgs central. Skall denna morgon bli undantaget? Morgonen då tåget faktiskt håller tidtabellen? Vid Skansen Lejonet bromsar vi dock in och personalen meddelar via högtalarna, ”Det är många tåg som ankommer och avgår från Göteborgs central just nu, så vi avvaktar en lucka då vi kan smita in”. Ingen passagerare reagerar. Alla är vana resenärer och vet att det hör till det normala. Tre minuter senare, kl 8:07, dvs 2 minuter efter angiven ankomsttid, kommer ett nytt besked. ”Vi har nu fått en prognos från Trafikverket, om 3 minuter kan vi rulla in till plattform.” Kl 8:10 rullar vi åter och kl 8:12 stannar tåget vid perrongen, sju minuter försenat. En vanlig morgon vid Göteborgs centralstation.

Den planerade Västlänken med utebliven trängsel vid infarten till centralen hade trots den längre ressträckan via Hagastationen inneburit en tidsbesparing på ca 4-5 minuter.

Och ännu en dag i väntan på Västlänken

Måndag morgon, Västtåget med avgångstid 8:00 från Göteborgs central till Trollhättan står parkerad vid spår 11. Passagerare strömmar in och dörrarna stängs. Klockan blir 8:00, tid för avgång men inget händer. Efter några minuter sprakar det till i högtalarna, ”Mina damer och herrar, vi har missat vår avgångstid och det beror på att det är trångt på spåren idag”. Några minuter senare rullar vi så iväg och ett nytt meddelande hörs, ”Vi är 5 minuter försenade, det var alltså lite svårt att ta sig ut från Göteborgs central idag..”  Tack vare den ypperliga investering som har gjorts i dubbelspåret till Trollhättan lyckas lokföraren dock köra in det mesta av förseningen. När Västlänken väl är byggd kommer vi även att slippa trängas på väg ut från centralen.

Ännu en dag i väntan på Västlänken

Även denna dag så blir tåget från Borås till Göteborg stående vid Skansen Lejonet i väntan på ett ledigt spår. När vi passagerare äntligen kliver av på perrongen har klockan tickat iväg till 8:12. Enligt tidtabellen skall vi vara framme 8:05. Jag skulle gärna ta ”omvägen” via Haga i en framtida Västlänk för att komma fram snabbare än idag.

 

Samtidigt kan vi i dagens GP läsa hur en fd trafikdirektör vid Göteborgs Stad på fullaste allvar menar att byggandet av Västlänken endast kommer att öka tågresandet med 350 personer per dag år 2030 jämfört med om vi inte gör något alls för att öka kapaciteten. Enligt Trafikverket och Västtrafik går det inte att öka antalet tåg till Göteborgs central mer. Det är anledningen till att man har förlängt perrongerna på pendelstationerna runt om Göteborg. Då kunde man köra längre tåg och därmed klara av den ökning av antalet passagerare som har skett de senaste åren. T ex ökade antalet resor med Alependeln med 10% mellan år 2014 och 2013. Tiittar vi framåt så ser vi att befolkningen i Göteborgsområdet ökar med ca 1,4% per år, för Västra Götaland som helhet ökar den med ca 1% per år. Det innebär att vid år 2030 är vi ca 200 000 fler västsvenskar, varav ca 90 000 fler göteborgare. I och med att det inte får plats fler tåg i rusningstrafiken till Göteborg kommer pendel- och regiontågen så småningom slå i kapacitetstaket. Uppenbarligen menar den fd trafikdirektören att detta inte kommer att ske före år 2030. Istället skall vi tydligen trycka in fler passagerare i befintliga tåg som sedan blir stående någon kilometer utanför centralstationen i väntan på ett ledigt spår.

”Så snart det blir ett spår ledigt…”

”Så snart det blir ett spår ledigt skall vi rulla in till Göteborgs central”. Detta är numera det vanliga beskedet när jag åker med Västtåget från Mölnlycke till Göteborgs central. I höjd med Skansen Lejonet brukar tåget bli stående i 2-5 minuter. Oftast har vi även tidigare blivit stående i höjd med Almedal i väntan på mötande tåg. Resan från Mölnlycke som enligt tabellen skall ta 15 minuter tar istället allt mellan 20 och 27 minuter. Trängseln på Göteborgs central gör sig påmind varje dag för de personer som väljer att ställa bilen hemma och ta tåget. Samtidigt fortsätter vissa personer envist hävda att Västlänken som kommer att avlasta centralstationen inte alls behövs.