månadsarkiv: november 2014

5000 demonstrerade mot ”spökstaden” Göteborg

booIdag tågade ca 5000 personer längs med Avenyn i Göteborg. Demonstrationen var utlyst på Facebook under titeln DEMONSTRATION MOT TRÄNGSELSKATT & VÄSTLÄNKEN. Jag var själv inte på plats men av nyhetsrapporteringen och bilder från demonstrationen att döma är det något motsägelsefulla besked om vad man demonstrerade emot. Trots att demonstrationen alltså var mot både trängselskatt och västlänk var det enligt GP många som var på plats som var för trängselskatten men mot Västlänken. Tex kan man i GP läsa denna kommentar – Jag är livrädd för detta vansinnesprojekt. Jag vill gärna ha trängselskatt men bygget av västlänken kommer att förstöra hela Göteborg, …. Kanske fanns det även folk som var för Västlänken men emot trängselskatt? Javisst fanns dessa också på plats. T ex i GT kan vi läsa om Lars Svensson, 74, från Skogome som protesterade mot trängelskatten – men var för Västlänken. Om man nu är för trängselskatten, varför demonstrerar man då mot den? Om man är för Västlänken varför demonstrerar man då mot den? Finns det en diagnos på detta beteende?

På en banderoll står det ”Respektera folkomröstningen”.

Men folkomröstningen handlade enbart om trängselskatten och var dessutom endast rådgivande. Att nu hävda att folkomröstningen även handlade om annat än själva frågan på valsedeln är knappast att ”respektera” folkomröstningen. Att i efterhand kräva att en rådgivande folkomröstningen skall vara beslutande är en åsikt lika god som någon annan. På sin Facebook sida hävdar demonstrationens arrangörer självsäkert att…

”folkomröstningen handlade lika mycket om en protest mot Västlänken, en prestige-och skrytlänk som kommer att kosta väldigt, väldigt mycket pengar och som kommer att ta cirka 10-15 år att färdigställa.

Hur har man kommit fram till att frågan på valsedeln ”Skall trängselskatten fortsätta efter valet 2014? egentligen betydde att folk röstade ja eller nej till ett av flera projekt i det Västsvenska paketet? Varför påstår man inte lika gärna att det ”handlade lika mycket om ” ett nej till Marieholmstunneln eller bussfiler?

Den osaklighet och de förvirrade tankar som ligger bakom en hel del av motståndet framkommer tydligt genom nästa påstående från arrangörerna…

”Göteborg kommer, under den långa tid som arbetet pågår, förvandlas till en riktig spökstad, som ingen varken vill besöka eller bo i. ”

Den som är det minsta intresserad av sakfrågan, nämligen pendeltågstunneln kallad Västlänken och som därför har läst några av de utredningar som ligger bakom projektet inser att det varken är ett prestige- eller skrytbygge. Osakligheten i arrangörernas påståenden blir uppenbara när dessa menar att Göteborg kommer förvandlas till en spökstad i 10-15 år.  Bygget kommer att ske etappvis, pågå i 9-10 år och av tunnelns längd på ca 6 km går 4 km i berg inte lera. Ingen enskild plats kommer att vara påverkad mer än 3 år och på vissa ställen endast 6 månader. Allt detta finns att läsa om i planeringen för den som verkligen är intresserad av fakta.  Är personerna bakom dagens demonstration helt omedvetna om dessa fakta eller väljer man medvetet att fantisera ihop egna skräckvisioner om spökstäder?

En av talarna på demonstrationen sa enligt Svd

”- Jag hoppas verkligen politikerna lyssnar på oss nu när så många protesterar. Våra röster måste tas på allvar, säger hon.”

Jag måste erkänna att det är svårt att ta detta på allvar. De protesterande som har kommit till tals i massmedia verkar inte vara speciellt insatta i sakfrågan. Och vilka röster är det som åsyftas? De som säger sig vara för trängselskatten eller de som är emot trängselskatten? De som är för Västlänken eller de som är mot Västlänken? Alla dessa kategorier av åsikter fanns uppenbarligen på plats i dagens demonstration.

 

Vinklade nyheter

”Erika 32, varnar efter Västtrafiks stora tabbe”, någon som känner igen denna rubrik från GT 6 november 2014? Artikeln handlade om Erika som fått betala sin SMS-biljett 3 gånger till Västtrafik. Texten inleds sedan med meningen ”Erika Bergström, 32, blev blåst av Västtrafik”. Någon mer än jag som läser detta som att GT menar att Västtrafik medvetet försöker lura sina SMS-kunder?

Samma nyhet hos lokalkonkurrenten GP två dagar senare har rubriken ”Erika fick betala samma bussresa tre gånger”. Här finns inga påståenden om att Västtrafik försöker ”blåsa” sina kunder utan en diskussion kring hur ofta detta fel uppstår och därmed hur många resenärer som kan vara drabbade.

När sanningen nu kommer fram så visar sig felet ligga hos telekombolagen som skickar uppgifterna till Västtrafik. Enligt en artikel i GP så gäller detta fel alla former av SMS-betaltjänster inte bara när man köper biljett hos Västtrafik eller andra trafikbolag. Påståendet från GT om att Västtrafik blåser sina kunder vilar således inte på någon speciellt säker grund. Handen upp alla som tror att GT kommer att korrigera sitt tidigare påstående om Västtrafiks bedrägliga beteende…

Hjälp, bussen kommer!

kallebacksbacken

På väg nerför Kallebäcksbacken

Redan på avstånd ser jag att det är HAN som kör bussen. Liksom jag kan känna igen en person genom dennes gångstil långt innan jag kan se ansiktet har jag lärt mig att känna igen en viss bussförare på dennes körstil. Bussen kränger höger och sedan vänster när den i allt för hög fart tar sig genom rondellen 150 meter bort. När bussen kommer till min hållplats och dörren öppnas får jag det bekräftat. Ännu en busstur med säkerhetsbältet noggrant fastspänt väntar.

På Säterileden ut från Mölnlycke lägger sig bussföraren ca 4-5 meter bakom framförvarande personbil. Hastigheten är ca 70 km/h och stoppsträckan för bussen lastad med ca 20-25 passagerare är garanterad betydligt längre än 4-5 meter. En snabb kontroll hos Trafikverket visar att en stadsbuss som kör i 70 km/h har en stoppsträcka (reaktionstid+bromssträcka) på ca 57 meter. Den framförvarande personbilen har en stoppsträcka på ca 44 meter. Det innebär att när personbilen efter en hastig inbromsning har stannat helt kommer bussen att fortsätta ytterligare 13 meter och kollisionen är oundviklig. Jag antar att denna kunskap är något som alla bussförare får ta del av under sin utbildning.

Färden fortsätter till sista rondellen innan R40. Återigen kränger bussen först höger och sedan kraftigt vänster när föraren gasar sig igenom rondellen. Det känns mer som att befinna sig på en segelbåt än en buss fullsatt med passagerare. Nästa incident blir dagens värsta. Efter att ha kört ut på påfarten till motorvägen för fulla segel och kraftig slagsida åt styrbord kommer ögonblicket då vår förare skall lämna påfarten. På motorvägens högra fil och i jämnhöjd med bussen glider ett tankfartyg, förlåt en tungt lastad tankbil med släp upp. En normal sansad bussförare med ansvar för tjugotalet passagerare skulle då ha saktat ner något och glidit ut på motorvägen bakom tankbilen. Men icke denna bussförare. Istället fortsätter han jämsides med tankbilen tills påfarten tar slut och han tvingas göra en hastig inbromsning och sedan slänga sig ut på motorvägen bakom tankbilen med blinkande helljus. Jag kontrollerar åter att mitt säkerhetsbälte sitter som det ska inför nästa prövning, Kallebäcksbacken.

Känslan av att sitta på en segelbåt i grov sjö övergår nu till den känsla som jag antar uppstår när flygkaptenen gör ett sista försök att landa på en avlägsen flygplats i full storm. Med en app i min telefon mäter jag upp en hastighet av 95 km/h när vi närmar oss slutet på landningsbanan. Trafikverkets informationsblad visar bara stoppsträckor vid hastigheter upp till 70 km/h men en gissning utifrån deras material tyder på minst 80 meter i stoppsträcka vid 95 km/h. Framför oss blockeras bussfilen av de bilar som står i kö för att köra av vid Kallebäcksmotet. En hastig rattrörelse och vi undviker med några meters marginal en kollision. Det värsta är nu över för passagerarna och den sista sträckan genom Korsvägen mot Heden passeras utan några nya incidenter.

Något senare på min arbetsplats skickar jag ett klagomål till Västtrafik. Fortsättning följer…

Wannholt blir deltidsmoderat

Säga vad man vill om de politiska turerna i Göteborgs kommunfullmäktige men tråkigt är det i alla fall inte. Den senaste händelsen då moderaten Martin Wannholt går ihop med Vägvalet i ett valtekniskt sammarbete under beteckningen ”Samverkande göteborgare”, innebär att Wannholt nu personligen försäkrar sig om en plats i kommunstyrelsen.

Det hela liknar mest situationen när en fotbollsspelare som just blivit utbytt av sin tränare, i vredesmod över denna upplevda oförrätt kastar en vattenflaska på sin tränare. Inte särskilt konstruktivt och en säker garanti för att inte vara aktuell i laguppställningen till nästa match.

Vägvalet som tog initiativ till samarbetet med Wannholt motiverar samarbetet enligt GP med att -” Vi delar uppfattningen om att Västlänken är en viktig fråga för Göteborg. Många är emot den och folkomröstningen har sagt sitt. Då gäller det att vi samverkar över gränserna, säger Theo Papaioannou.” Både parter poängterar dock att Wannholt fortfarande är moderat.

Som utomstående betraktare känns den beskrivningen inte helt klockren. Möjligen kan Wannholt ses som deltidsmoderat då han i alla frågor som rör Västlänken och trängselskatten uppebarligen driver en annan linje än vad moderaterna gör.

Frågan är dock hur långvarig denna historia kommer att bli. Moderaterna har enligt GP uppmanat Wannholt att lämna partiet eftersom han nu formellt har blivit invald i kommunstyrelsen som företrädare för ett annat parti, oklart om det avser partiet Vägvalet eller Samverkande göteborgare. Enligt artikeln i GP har Wannholt skrivit under en så kallad kandidatförsäkran och i den ingår att om man lämnar partiet så ska man också lämna de uppdrag man har för Moderaterna. Det finns dock inga möjligheter för partiet att tvinga Wannholt att lämna sina uppdrag.

 

Wannholt (M) inte så populär som det påstås

I den mediala uppmärksamheten kring Moderaternas petning av Martin Wannholt från kommunalrådsposten har det framstått som att Wannholt är betydligt populärare än Moderaternas lokala ledare Jonas Ransgård. Petningen har också framställts som ett sätt att tysta en kritiker av pendeltågstunneln Västlänken. Att Wannholt är betydligt populärare och därmed bättre representerar de moderata väljarnas värderingar är baserat på att Wannholt fick flest moderata personkryss i valet.

Rent matematiskt är detta korrekt. Wannholt fick 4770 personkryss och Jonas Ransgård fick 4433. Wannholt fick alltså 337 fler personkryss. Ingen större skillnad men dock en skillnad. Detta skall dock sättas i proportion till det totala antalet moderatröster i valet. Totalt fick Moderaterna i Göteborg 74538 röster i kommunalvalet. Antalet personkryss för nämnda herrar motsvarar alltså 5,9% respektive 6,4% av totala antalet röster. Det innebär att 87,7% av alla moderata väljare antingen har kryssat för någon annan kandidat eller inte kryssat någon kandidat alls. Totalt var det 55082 moderata väljare som inte kryssade någon kandidat. En vanlig tolkning är att om väljaren inte kryssar för någon kandidat ses det som ett instämmande i den av partiet bestämda rangordningen på valsedeln. Eftersom Ransgård var nummer ett på Moderaternas valsedel och Wannholt nummer 5 innebär det att 79,8% av de moderata väljarna direkt eller indirekt har valt Ransgård före Wannholt. Bilden av den populäre sanningssägaren som har tystats av en minoritet av Västlänkenkramare som är ur takt med väljarna stämmer alltså inte.

På samma sätt som en strid ström av mer eller mindre fantasifulla invändningar mot pendeltågstunneln Västlänken har gett en massmedial bild av ett ytterst tveksamt och ifrågasatt infrastrukturprojekt har nu Wannholt surfat på en våg av popularitetsbeskrivningar i massmedia. Verkligheten är dock att de aktiva kritikerna av Västlänken består av en ganska liten grupp mestadels äldre män som oftast verkar saknar detaljerad kunskap i projektet och att 79,8% stödjer Ransgård, inte Wannholt.

Tills sist. Värt att notera är att på Hisingen som har den mest trängselskattenegativa väljarkåren så fick Ransgård fler personkryss än Wannholt, 1134 st mot 1096 st.

Höjningen av regionskatten 2015 på samma nivå som totala trängselskatten

Den nya regionstyrelsen i Västra Götaland har beslutat sig för att föreslå en höjning av regionskatten med 35 öre. Den nya skattesatsen blir därmed 11,48 öre och skall ge ca 1,1 miljarder kronor extra per år. Höjningen är alltså i ungefär samma storleksordning som trängselskatten i Göteborg. Trängselskatten skall ge i genomsnitt 1 miljard per år under 25 år.