månadsarkiv: september 2014

Och nu då?

Så har GT och Vägvalet äntligen fått se sin folkomröstning om trängselskatten i Göteborg bli genomförd. Till Vägvalets och möjligen även GT’s glädje blev även resultatet det önskade, nämligen ett nej till trängselskatt och det med tämligen klara siffror, 57% nej-röster mot 43% ja-röster. Vad folk egentligen röstade om är inte helt klart. Många tror sig inte bara ha röstat nej till trängselskatten utan även till tågtunneln Västlänken. Andra tror att nu är det klart att trängselskatten försvinner och lär bli rejält förvånade när de inser att de röstat om en fråga som Göteborgs kommunfullmäktige inte ensamma kan bestämma över.

Den stora frågan är vad som nu skall hända? En av 5 avtalsparter i en överenskommelse om det Västsvenska paketet har nu fått rådet av en majoritet av sina väljare att verka för ett avskaffande av trängselskatten. Övriga parter, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Trafikverket har inget intresse av att ändra något i avtalet. Hur skall Göteborgs representanter kunna övertyga de övriga parterna om att ändra i överenskommelsen utan att resultatet blir att hela finansieringsdelen som trängselskatten står för hamnar i knät på Göteborgs skattebetalare? Idag står invånare i Göteborg för ca 50% av intäkterna från trängselskatten och invånare i kranskommuner och övriga landet för resterande ca 50%. Att ta upp förhandlingar som leder till att Göteborgarna får betala 100%, dvs 12,5 miljarder mer än vad som är fallet med trängselskatten kan inte vara att tillvarata Göteborgarnas intressen på bästa sätt. Det mest rakryggade skulle i det läget vara om stadens representanter meddelar kommunfullmäktige att det inte går att följa rådet från folkomröstningen.

Det enda som är helt klart så här dagen efter folkomröstningen är att riksdagen inte kommer att fatta något beslut om att avskaffa tränselskatten utan att en alternativ finansiering först finns på plats.

Sommaren tillbaka

Efter en regnig avslutning på augusti har nu september börjat med riktigt bra cykelväder. De senaste veckorna har det annars mest varit buss till jobbet. Trafiken har åter kommit upp i högvarv och köerna ringlar inte sällan långa nerför Kallebäcksbacken. Även på cykelbanorna är det högtrafik. Det är en ovan situation som cyklist att behöva samsas om det ofta snålt tilltagna utrymmet på cykelbanorna i Göteborg. Vid rödljus är utrymmet för väntande cyklister oftast alldeles för litet och snabbt blockeras korsande cykelbanor. Omkörningar är ofta trafikfarliga och det är helt klart många cyklister som inte vill inse att de inte är ensamma. Själv brukar jag välja en omväg till jobbet. Den är ca 1 km längre men med betydligt mindre cykel och biltrafik så tidsmässigt går det jämnt ut.