månadsarkiv: mars 2014

Det är en myt att bilar renar luften

Den 27 mars publicerade GP en intervju med Vägvalets partiledare Theo Papaioannou. I intervjun som framförallt handlar om miljöfrågor blir det uppenbart att Papaioannous kunskaper och förståelse för miljöfrågor är allt annat än imponerande.

Ett debattknep som Papaioannou har använt tidigare är att påstå att en politisk motståndare har en viss åsikt och och sedan angripa denna åsikt. Även i denna intervju använder han samma teknik. Vi kan börja med den första frågan i intervjun: Går det ihop miljömässigt att köra så mycket bil som vi gör? Svaret blir ”-Vi lurar oss själva om vi tror att det bara är bilen som är problemet.” Iställer för att svara på frågan så vänder han på steken och påstår att någon, oklart vem, har påstått att det bara är bilen som är problemet. Givetvis har ingen påstått detta, men för Papaioannou gäller det att försöka skapa en bild av klåfingriga bilfientliga makthavare i Göteborgs kommun som måste stoppas.

Ett annat påstående från Papaioannou med samma syfte är, ”Men det är en myt att man kör bil för att det är skoj.” Givetvis är det ingen som har påstått detta men återigen ett försök att skapa en bild av bilpendlaren som ett offer för illasinnade makthavare.

När interjvuaren ställer frågan: Vilken är den viktigaste miljöfrågan för Vägvalet? blir det snudd på komiskt. ”-Att vi får en vettig luftkvalitet inne i stan.”, är svaret och man kan då liksom intervjuaren fråga sig hur …”tänker du att luftkvaliteten ska förbättras med billigare p-avgifter och slopad trängselskatt? Svaret blir det något kryptiska ”-Man får balansera ut det med vettiga regleringar så att vi koncentrerar oss på den gatan där det är problem.” Vad som är vettiga regleringar i Vägvalets värld får vi inte veta. Något som Papaioannou kanske inte heller vet är att den ”gata” med störst problem är E6 genom Gårda. Här vill Vägvalet alltså införa något man kallar för ”vettiga regleringar”. Det mest effektiva är trängselskatter men kampen mot dessa är ju orsaken till Vägvalets existens så den regleringen går bort. Vilka andra regleringar som bilisterna har att vänta om Vägvalet vinner höstens val återstår att se.

Om man vill vara lite elak och använda Papaioannous egna debatteknik kan vi av intervjuen dra följande slutsatser av vad Vägvalet vill.

-Man vill införa begränsningar för hur många leksaker föräldrar skall få köpa till sina barn.
-Man vill begränsa trafiken på E6 genom Gårda, möjligen med vägbommar.
-Man tycker inte att det är skoj att köra bil.
-Man tror att pendeltågstunneln Västlänken är en ny åkattraktion på Lisebergs spökhus.

Höj trängselskatten när vårsolen skiner

Äntligen är vårsolen här. Soliga klara dagar följs dock av klara och kalla nätter. I morgonrusningen visar termometern ett par minusgrader och luften närmast marken är kallare än luftlagren ovanför. Inversionen är ett faktum. Avgaserna från stressande morgonbilister fastnar i det kallare luftlagret närmast marken och halterna av hälsovådliga luftföroreningar ökar.

Ingen kan egentligen vara förvånad. Fenomenet är välkänt. Det finns miljökvalitetsnormer som reglerar hur höga halter av luftföroreningar som kan tillåtas. Om gränserna överskrids förväntas ansvariga myndigheter göra något för att förbättra situationen. I Göteborg är det främst halterna av kvävedioxider som överskrider gällande miljökvalitetsnormer och då främst i området Gårda men även i Haga.

Vad kan man då göra åt problemet? En variant är att vänta på teknikutvecklingen. Elbilar släpper inte ut några luftföroreningar i våra städer och skulle kunna vara lösningen vi väntar på. Under år 2013 nyregistrerades 279 000 personbilar. Av dessa var endast 6700 någon variant av elbil. Även om andelen elbilar ökar kommer det att dröja 10-15 år innan dessa får något mätbart genomslag på luftkvalitén.

En annan variant för att tackla problemet är att förändra vårt sätt att resa. Hur ofta vi reser, när vi reser och hur vi reser. När vi reser är i det här sammanhanget framförallt påverkat av när vi börjar våra arbeten. För det stora flertalet av oss är detta inget som går att påverka i någon större omfattning. Hur ofta vi reser kanske inte heller går att förändra i någon större omfattning. De som redan idag kan arbeta hemifrån någon/några dagar per vecka gör redan detta. Hur vi reser går däremot att förändra. Även den som av tidsskäl känner sig tvungen att ta bilen till förskolan för att hinna lämna barnen innan de hastar vidare till arbetet borde kunna ta bussen, spårvagnen, cykeln eller promenera någon dag per vecka eller i sämsta fall någon dag per månad. Om alla som idag tar bilen på morgonen valde att lämna den hemma en dag per vecka skulle trafiken minska med 20%.

Uppenbarligen finns det idag inget som kan motivera en störra andel av vanebilisterna att göra denna förändring. Trängelskatten som nu varit i drift i över ett år har endast marginellt påverkat trafiken på E6 genom Gårda där vi har de största problemen med luftkvalitén i Göteborg. T ex under november 2013 minskade trafiken under betaltid 6:00-18:30 på E6 vid Kallebäcksmotet med 1%. På andra vägar har trafikminskningen varit något större men just här där problemen är som störst fortsätter trafiken som förrut.

Ett sätt att öka motivationen är en kombination av morot och piska. Piskan är höjd trängselskatt när vi vet att det kommer att bli höga halter av luftföroreningar och moroten är slopad avgift på kollektivtrafiken under samma period. Med hjälp av en väderprognos går det enkelt att förutse när det finns stor risk för inversion och därmed höga halter av luftföroreningar. Därmed kan man en eller flera dagar i förväg meddela allmänheten att trängselskatten kommer att vara högre under morgontimmarna och att kollektivtrafiken är avgiftsfri under samma timmar. För att det skall få effekt krävs det antagligen en rejäl höjning av trängselskatten. Om prognosen säger höga halter av luftföroreningar kan höjningen förslagsvis vara 100% och om prognosen förutspår mycket höga halter kan höjningen kanske vara 200%. Dagens 18 kronor i trängselskatt under morgonrusningen skulle därmed stiga till 36 respektive 54 kronor beroende på de förväntade halterna av luftföroreningar.

Vackert väder och dålig luft

Idag blev det den tidiga 601:an till stan. Trafiken var tät men gårdagens köer på motorvägen var borta vilket gjorde att resan flöt på bra. Tjugo minuter senare var jag på Heden och promenerade sedan ca 15 minuter till kontoret. Hemresan på eftermiddagen gick med samma busslinje. Trafiken på Säterileden in mot Mölnlycke var riktigt tät. Känns inte som att trängselskatten har någon effekt längre på folks benägenhet att ta bilen. Undrar om den redan planerade höjningen från januari 2015 kommer att ändra på det? Hoppas det. Dagens vackra väder i kombination med alla bilar innebar också dålig luft. Höga halter av luftföroreningar rapporterades från Göteborgs Stads miljöförvaltning. Kanske en idé att höja trängselskatten de dagar som luftföroreningarna annars förväntas bli höga?

Måndag och köer på motorvägen

Arbetsveckan börjar segt. Först har någon saboterat tåget mellan Borås och Göteborg genom att placera ut traktordäck på rälsen. Ett godståg har kört på däcken och loket måste bärgas. Pendeltåget till Göteborg är därför inställt och jag sätter mig på Grön Express istället. Avgångstiden är samma som för pendeltåget men när klockan är fem över åtta och jag brukar kliva av på centralstationen är bussen fortfarande kvar på motorvägen. Redan från Mölnlyckemotet var det köer. Vi rullar fram i ca 50 km/h. Plötsligt rinner det på igen för att några hundra meter längre fram stanna helt. En typiskt effekt av att bilar bakifrån kör snabbare in i kön, än vad bilarna längst fram hinner lämna kön. Om alla körde i 70 km/h skulle trafiken rulla på bättre för alla, istället är det 110 km/h så länge det går och sedan bom stop. Nerför Kallebäcksbacken är det äntligen bussfil. En stressad privatbilist dammar iväg i bussfilen framför bussen. Alla andra rullar lydigt fram i de långsamma köerna. Genom stan går det bättre. Efter 40 minuter är jag framme vid jobbet. 5 minuter långsammare jämfört med att cykla och 35 minuter långsammare jämfört med att ta tåget. På hemvägen är det ingen risk för förseningar och köer. Då gäller löparskorna och 15 km genom Delsjöområdet.

Tredjegradsekvationen nästa?

En liten grupp personer fortsätter envist debatten om Västlänken. Nya mer eller mindre orealistiska alternativa förslag poppar upp nästan en gång per vecka. Senast ett förslag med det fantasifulla namnet Tvåplanssäcken. Vad kommer härnäst? Tredjegradsekvationen?

Även på politikerhåll förekommer det en del debattinlägg. Mestadels författade av mindre framträdande politiker som är kritiska till Västlänken. Efter ett antal sådana artiklar brukar strax andra politiker, oftast något mer framträdande, komma med motinlägg. Trängselskatten däremot är inte uppe på dagordningen längre.

För den som inte är insatt i det Västsvenska paketet och Västlänken som är det största delprojektet kan det framstå som att det faktiskt finns alternativa lösningar och en reell möjlighet att påverka. Det finns nog en och annan som även tror att den stundande folkomröstningen i september gäller hela det Västsvenska paketet eller åtminstone att ett nej till trängselskatten kommer att leda till att Västlänken skrotas.

Verkligheten är den att tåget redan har gått. Planeringen av Västlänken pågår med oförminskad styrka. Det kan mest liknas vid en gigantisk oljetanker som lämnat skärgården och smala farleder bakom sig och nu stävar fram över öppet vatten. Att då tro att kaptenen skall vända åter till kaj för att någon påstår sig ha hittat en bättre rutt genom skärgården är en smula naivt. Speciellt som de flesta alternativa rutter som föreslås innebär att fartyget hamnar på helt fel kurs.

Såvida inte 75-80% av väljarna röstar nej till trängselskatten i september kommer inte något alls att inträffa. Vid en liten övervikt för nej-sidan kommer Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Halland och Göteborgs Stad, dvs de parter som har skrivit under överenskommelsen om det Västsvenska paketet, att notera folkets åsikt men knappast ge kaptenen order om att gira 180 grader.