månadsarkiv: oktober 2013

Just som vi trodde att…

Just som vi trodde att det sista alternativa förslaget till pendeltågstunnel (alternativ till den så kallade Västlänken) har presenterats, dyker det upp ytterligare en variant. Upphovsmannen själv kallar den för Älvlänken. Namnet kommer av att detta alternativ passerar över älven och gör en sväng över Hisingen. Till skillnad mot de flesta andra alternativa förslag så verkar detta inte vara baserat på att i första hand minska kostnaden för pendeltågstunneln och därigenom möjliggöra att man skrotar den icke önskade trängselskatten. Istället är det ett seriöst menat förslag för att skapa ännu större nytta för de investerade pengarna. Tyvärr kommer det alldeles för sent för att göra något större avtryck i frågan och dessutom av kommentarerna att döma så har förslaget helt eller delvis redan varit med i utredningsarbetet och förkastats.

Det går som på räls…tyvärr

När man passerar ett järnvägsspår med cykel eller för den delen ett spårvagnsspår, gäller det att inte ha för snäv vinkel. Annars kan det gå som för mig härom veckan. På väg till jobbet passerar jag det järnvägsspår som korsar Kruthusgatan i höjd med Skansen Lejonet. Allt var som vanligt förutom att det regnade en hel del och järnvägsspåret nu var såphalt. Efteråt insåg jag att jag har bara cyklat här när det har varit torrt och fint väder. Vädret i Göteborg är kanske inte så dåligt i alla fall!? Men nu var det alltså blött och såphalt och jag passerade spåret med mindre än 90 graders vinkel vilket räckte för att framhjulet skulle kana iväg längs med spåret medan jag och resten av cykeln fortsatte framåt. Nu slutade det hela relativt bra med trasiga byxor, trasig cykelsadel, ett ömmande och blödande knä, armbåge och ben.

Efter 5 dagars cykelvila var jag åter i sadeln, dessutom en ny sadel. Fortfarande lite stel i knät men i övrigt fysiskt återställd. Mentalt kände jag dock att jag gärna hade lite större säkerhetsmarginaler när jag cyklade än innan min vurpa. Hala höstlöv är t ex inget att leka med.

Nej, en cykelöverfart!

IMAG0878

Övergångsställe och blivande (?) cykelöverfart vid infarten till Mölnlycke

Tack vare det milda och inte minst regnfria höstvädret fortsätter jag att cykla till jobbet. Kanske inte varje dag men i alla fall flera gånger i veckan. Visst byggarbete pågår fortfarande på den nya cykelbanan norr om Rådasjön men det stora frågetecknet just nu är den snart färdigställda cykelöverfarten vid infarten till Mölnlycke (rondellen där Fordonsgasstationen ligger). Ännu så länge är det bara markerat som övergångsställe men jag antar att det är tänkt även som cykelöverfart. Tanken är då att cyklisterna skall slippa köra inne i rondellen. Jag är dock inte helt övertygad om att detta är en förbättring. Om jag som cyklist cyklar inne i rondellen vet jag och övriga trafikanter vilka regler som gäller. Fordon på väg in i rondellen/cirkulationsplatsen skall lämna företräde. Vid en cykelöverfart är jag som cyklist istället nedprioriterad:

Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad cykelöverfart. Bilister ska anpassa hastigheten vid en obevakad cykelöverfart, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelöverfarten.

Så från att ha behandlats som en likvärdig trafikant inne i rondellen blir cyklisterna nu förvisade till en cykelöverfart där de snällt skall stå och vänta tills morgonrusningen lämnar en lämplig lucka. Enligt en gammal broschyr från Trafikverket   gäller dock följande:

När du kör ut ur en cirkulationsplats och ska passera en obevakad cykelöverfart, ska du köra med låg hastighet och ge cyklande och mopedister (klass II), som är ute på eller just ska ut på cykelöverfarten, tillfälle att passera.

Texten illustreras med en bild som tydligt visar att fordonet som lämnar rondellen skall ge cyklisten tillfälle att passera. Tyvärr gäller inte samma regel när samma fordon är på väg in i rondellen. Då är det föregående regel som gäller dvs att cyklisten har väjningsplikt. Det innebär att när jag på morgonen cyklar till Göteborg och passerar cykelöverfarten, skall de Mölnlyckebor som är på väg ut från Mölnlycke mot Göteborg/Borås/Partille ge mig ”tillfälle att passera” men när jag har nått mitten av vägbanan så skall jag sedan lämna företräde för fordon som är på väg till Mölnlycke och närmar sig rondellen. På eftermiddagen blir det tvärtom så att Mölnlyckeborna som är på väg hem från arbetet har företräde gentemot cyklister medan Göteborgarna och övriga som har besökt Mölnlycke under dagen skall låta cyklisterna passera. Glasklart…eller?!

Är Göteborg bilfientligt?

Den senaste tiden har Volvo PV, lobbyorganisationen BIL Sweden, borgerliga partier i Göteborg  och även ett antal privatpersoner fört fram åsikten att Göteborgs kommun för en bilfientlig politik. Kommunikationsdirektören på Volvo PV skickas fram med budskapet att ”Det är med viss förvåning vi på Volvo Cars följer hur Göteborg väljer att profilera sig som en kommun som ser bilen – och därmed bilindustrin – som något negativt, särskilt som detta inte avspeglar kommuninnevånarnas åsikter.” Det hela underbyggs med uppgifter från den undersökning som BIL Sweden har låtit Demoskop genomföra.

Vilka är då BIL Sweden? På hemsidan kan vi läsa att BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Vidare kan vi läsa att BIL Sweden har som syfte att ”…förbättra villkoren för att producera, sälja, köpa, äga, och köra bil.” Klimatfrågor, luftföroreningar i vår närmiljö, trafiksäkerhet, bussfiler, hälsa, köer eller effektiva trafiklösningar är alltså inga frågor som BIL Sweden driver. Med detta syfte i bakhuvudet är det enklare att se vad det är som anses vara bilfientligt i Göteborg. Bilfria gågator är bilfientliga, cykelbanor istället för bredare vägar är bilfientligt, busskörfält som inkräktar på personbilens vägutrymme är bilfientligt, lägre hastigheter för att skydda gångtrafikanter i centrala stan leder till längre restider och är då bilfientligt, företräde för spårvagnar och bussar vid signalreglerade korsningar är bilfientligt, en politik som aktivt underlättar och uppmanar människor att cykla till jobbet eller skolan är bilfientlig. Listan kan göras längre. Talet om att Göteborg skulle vara bilfientligt behöver mot bakgrund av denna uppräkning inte tas på allvar.

Intressant är att i BIL Swedens egna undersökning kan vi läsa att det endast är 15% av Göteborgarna som är beroende av bilen för att ta sig till jobbet/skolan. Samma siffra för kranskommunerna hamnar på ca 35%. På frågan Hur ofta använder du bilen till följande, är det ca 30% av Göteborgarna som säger sig pendla till arbete/skola minst flera gånger per månad. Motsvarande siffra för kranskommunerna är ca 55%. Av Göteborgarna och de som bor i kranskommunerna är det alltså ca 20% som tar bilen fast det finns alternativ. Nu står det inget i undersökningen om varför det ser ut på det här viset men man kan anta att det beror på någon av följande anledning

  • för lång restid med alternativen (buss, tåg, cykel, spårvagn)
  • för dyrt med alternativen (har man en bil stående hemma så upplevs det som dyrt att dessutom köpa ett periodkort
  • bekvämlighet (hur kul är det att gå till busshållplatsen när det är mörkt och kallt, sitta trångt eller tvingas stå upp när alternativet är en bekväm bil med egen radio och dessutom kan jag lämna av barnen vid skolan så ”slipper” de gå)

Om nu Göteborgsregionen satsar på busskörfält, tätare turer, bättre pendeltågstrafik, utbyggda cykelbanor, pendelparkeringar, gratis prova på kort till bilpendlare så kanske några av dessa 20% bilpendlare kommer att ställa bilen hemma. På plussidan hamnar t ex minskade utsläpp av luftföroreningar, partiklar och växthusgaser, minskad trängsel på våra vägar, förbättrad kondition för de som cyklar. På minussidan hamnar att bli kallad för bilfientlig av bilbranschens lobbyorganisation.