månadsarkiv: juni 2013

Vägtrafiken har passerat sin topp

I månadsskiftet maj-juni brukar vägtrafiken nå sin topp. Trängselskatten verkar inte ha ändrat på detta. Enligt transportstyrelsen har trafiken genom betalstationerna runt Göteborg ökat under året och nådde sin högsta nivå den 31 maj med ca 700 000 passerande fordon under betaltid. Detta datum (en fredag) avviker trafikvolymen väsentligt från trafikvolymen dagarna innan och efter. Antagligen är detta beroende på ett större antal skolavslutningar runtomkring i Göteborg. Om vi rensar siffrorna för skolavslutningen så har maximum vid månadsskiftet maj-juni legat på drygt 605 000 bilar under betaltid. Därefter har trafiken stabiliserats och även minskat något. Fredagen den 14 juni noterades den lägsta fredagstrafiken på 5 veckor, ca 596 500 fordon. Om en vecka inleds juli månad och därmed även en hel trängselskattefri månad.

 

 

I väntan på folkomröstningen

En kontroll av de handlingar som finns inlämnade inför kommande kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemöten i Göteborg hittar jag inga spår av frågan om folkomröstningen om trängselskatten. Däremot hittar jag spår av det Västsvenska paketet. Kommunstyrelsen har på sin dagordning en punkt om Remiss från Trafikverket gällande samråd om Vägg 155 Lilla Varholmen-Gossbydal, delen Hjuviks Bryggväg-Gossbydal. Här gäller frågan ett byggande av busskörfält för att om möjligt göra kollektivtrafiken mer attraktiv för Torslanda- och Öckeröborna. Projektet ingår i det Västsvenska paketet och finansieras alltså delvis av trängselskatten. Förhoppningsvis innebär detta att några fler personer får och tar möjligheten att ta bussen till arbetet i fortsättningen. Projektet saknar dock inte kritik från närboende.

För egen del kan jag konstatera att bygget av cykelbana längs med g:a Boråsvägen mellan Mölnlycke och Helenedal fortskrider sakta men säkert. Såvida man inte tar semester hela sommaren bör den vara färdig i början av augusti. Den senaste veckan har det varit flera hundra meter långa bilköer förbi Helenedal på morgon och eftermiddag. Just den här sträckan har varit begränsad till ett körfält med ljusreglering. Som cyklist går det oftast att smita förbi på insidan och rulla ända fram till trafikljuset men 3-4 minuters försening får jag räkna med. Alternativet är att köra via Delsjön. Den sträckan är dock 2,5 km längre och långsammare så tidsmässigt är det inget bra alternativ. Miljön runt omkring är dock betydligt bättre.

Göteborg, långt kvar till en cykelstad

Jag besökte Amsterdam härom dagen och fick då en inblick i hur det kan se ut i en stad där det är normalt att cykla till jobbet. I en jämförelse så framstår cyklisterna i Göteborg som undanskuffade och nedprioriterade. I Amsterdam tar cyklisterna för sig, både på cykelbanor och vanliga gator. Trots ösregn var trafiken på cykelbanorna tät. Att cykla med paraply verkade vara något helt normalt.

Tillbaka i Göteborg är det mesta sig likt på stadens cykelbanor. På morgonen passerar jag Mölndalsåns sluss vid Ullevi där det pågår något form av arbete. För att varna cyklisterna har de som utför arbetet ställt en 1 meter bred plåtskylt mitt på cykelbanan 50 meter innan arbetsplatsen. Texten ”cykla försiktigt” hade varit komisk om det inte vore för den trafikfara den utgör. Cykelbanan på detta ställe är normalt smal, riktigt smal och livligt trafikerad. Mötande cyklister passerar på ett par decimeters avstånd. Med en skylt placerad på mittlinjen är det nu omöjligt att passera om man samtidigt får ett möte. Vi kan göra jämförelsen att mitt på en motorväg med 110 km/h hastighetsbegränsning placera en 3 meter bred skylt med uppmaningen att ”köra försiktigt”. Det skulle givetvis aldrig hända, men på en cykelbana i Göteborg är detta fullt normalt. Efter att helskinnad ha passerat skylten funderar jag för ett kort ögonblick på att vända tillbaka och flytta skylten innan en olycka inträffar men väljer att fortsätta. På eftermiddagen på väg hem är skylten flyttad och står nu på gräsmattan i anslutning till cykelbanan. Vem har flyttat den? Någon cyklist som tog saken i egna händer och förhindrade en olycka? Eller kanske hann det hända en olycka innan skylten flyttades?

En annan sak som förbryllar mig är varför papperskorgarna längs med denna smala gång/cykelbana är placerad på cykelbanesidan och inte på gångsidan? Samma placering hade givetvis aldrig funnits om det hade varit en väg avsedd för andra fordon än cyklar. Bara tanken att man som gående skall gå över en trafikerad väg för att slänga skräp i en papperskorg är totalt främmande men när det gäller cykelbanor är som sagt allt möjligt. Det hela bottnar i att man inte har sett cykeln som ett transportmedel. Snart är det även dags att även denna cykelsäsong maila till gatukontoret och be dem klippa de buskar som växer sig in över cykelbanan längs med Mölndalsån. Någon som har hört talas om att halva R40 har varit oanvändbar för att träd och buskar har tillåtits växa sig in över vägbanan? Nej, jag trodde väl inte det men som sagt på en cykelbana är allt möjligt.