månadsarkiv: maj 2013

Stabila prognoser

IMAG0659

Göta Älvbron, från Hisingen till Centrum, äntligen går det nerför

Väderprognosen för den närmaste veckan ser ut att innehålla stabil bra sommarväder. Inga större regnmängder på gång, även om det denna morgon kom ett par skurar, och en temperatur kring 20 grader. Det är alltså upplagt för cykelpendling till jobbet. Igår avverkade jag 15 km tur och retur men idag vilar jag benen, mest på grund av vädret men även på grund av den sega Kallebäcksbacken.

Även väljarprognoserna ser stabila ut enligt Västnytt/ P4 Göteborg. När man häromveckan frågade 1000 personer om deras åsikter kring trängselskatt och en folkomröstning om denna passade man även på att fråga vilket parti man skulle rösta på om det var val idag. Det som ger vissa frågetecken kring resultatet på denna fråga är att 30% av de tillfrågade valde att inte svara. Någon bortfallsanalys verkar inte vara gjord, eller åtminstone är den inte presenterad. Resultatet får alltså tas med en stor nypa salt. Jag har kompletterat opinionsundersökningen med valresultatet 2010.

Parti              maj-13           valresultat 2010

MP                15                  10

S                    25                  29

V                   12                  7

KD                3                    4

FP                 8                    8

M                  25                  26

VV                 5                    5

SD                 4                    4

C                   1                    2

Övriga           2                    4

Kanske kan man tolka de små förändringarna jämfört med valresultatet som att de olika partiernas kärnväljare är fortsatt trofasta medan de väljare som är mer benägna att byta parti i dagsläget inte har bestämt sig hur de skall rösta. Miljöpartiets ökning från 10 till 15% skulle kunna ses som ett tecken på att de väljare som är starkt positiva till trängselskatten har valt det parti som tydligast stödjer denna. Vägvalet har i den jämförelsen misslyckats med att ännu så länge locka över trängselskattenegativa väljare till sitt parti.

Ja till folkomröstning

Det blev ett ja till folkomröstning i Göteborgs kommunfullmäktige. Att någon ledamot skulle ändra sig under sittande möte verkade inte speciellt troligt men eftersom det bara saknades en nej-röst för att stoppa folkomröstningen fanns det en risk att någon skulle trycka på fel knapp. Så blev inte fallet och Göteborgs politiker får nu ta tag i nästa fråga kring folkomröstningen, nämligen hur skall frågan/svarsalternativen formuleras och när skall omröstningen hållas. Dessa beslut tas med enkel majoritet och det är därmed möjligt för den rödgröna koalitionen S, MP och V att själva bestämma detta. Jag tror dock att man gärna vill ha med sig ytterligare partier i det beslutet. Det som ligger närmast till hands är att de rödgröna kommer överens med Folkpartiet och KD. Om jag inte minns helt fel så tyckte Helene Odenljung från Folkpartiet under GP-debatten i Nordstan tidigare i veckan att man bör hålla folkomröstningen så snart som möjligt och nämnde valet till EU-parlamentet i maj 2014 som ett lämpligt tillfälle. Detta skulle i så fall stämma bra överens med åsikterna hos åtminstone Annelie Hulthén (S). Vad KD, MP och V har för åsikt om detta har jag inte noterat. Annars kan man ju tycka att de trängselskattepositiva partierna skulle vilja vänta med omröstningen så länge som möjligt för att hinna vända opinionen och då är valet i september 2014 det naturliga alternativet. Att förlägga folkomröstningen i samband med EU-valet i maj 2014 innebär ett antal fördelar men även risker för de partier som stödjer trängselskatten och det Västsvenska paketet.

  • Trängselskattefrågan blir hanterad separat från riksdags-, landstings- och kommunalvalet i september 2014. Risken är annars att trängselskatten dominerar hela valrörelsen och därmed ger ett helt annat valutslag i t ex kommunalvalet än vad som annars hade varit fallet. Just detta är nog något som Moderaterna har räknat med skall vara till deras fördel i kommunalvalet eftersom de har sagt ja till en folkomröstning. Både KD och Folkpartiet skulle i det fallet riskera att förlora borgerliga väljare till Moderaterna vilket gör EU-valet till ett bättre alternativ för dessa. Moderaterna har sannolikt kalkylerat med att ha alternativet att inte följa ett eventuellt nej i folkomröstningen för att sedan hoppas att frågan är bortglömd till nästa val 2018. Om nu folkomröstningen redan är avgjord innan kommunalvalet blir Moderaterna istället tvungna att tillsammans med övriga partier hantera ett eventuellt nej till trängselskatten i folkomröstningen och sedan möta väljarna några månader efter det beslutet.
  • Valdeltagandet i EU-val brukar vara betydligt lägre än vid de allmänna valen. Om så blir fallet även med folkomröstningen om trängselskatt blir det lättare för partierna att själva välja om de vill följa utslaget i folkomröstningen eller inte. Samtidigt är det en risk att andelen trängselskattenegativa väljare som tar sig till valurnorna är större än andelen av positiva väljare.
  • Folkomröstningen är enbart rådgivande. Det är upp till partierna i kommunfullmäktige att välja om de skall följa folkets råd eller inte. Skulle folket rösta nej till trängselskatten är det ett enkelt majoritetsbeslut i kommunfullmäktige som avgör. Om folkomröstningen hålls redan i maj 2014 är det den sittande majoriteten från S, MP och V som avgör den frågan. Hur fullmäktige ser ut efter september 2014 är skrivet i stjärnorna.
  • Med ett ja till trängselskatt redan i maj 2014 har scenen helt förändrats inför kommunalvalet i september. Vägvalet som fick 5 mandat 2010 har då tappat mycket av sitt existensberättigande, Moderaterna som hade tänkt profitera på sitt ja till folkomröstning för att om möjligt ta makten i Göteborg kan tvingas möta en offensiv och stärkt rödgrön allians. Jag tror att det är just detta scenario som de rödgröna partierna drömmer om när de pratar om att hålla folkomröstningen redan i maj 2014.

Även när det gäller hur frågan i folkomröstningen skall formuleras så har de uttalanden som gjorts de senaste veckorna gett bilden av att de S, MP, V och KD nog kan komma överens. Min gissning är att frågan inte kommer att handla om enbart Västsvenska paketets delfinansiering via trängselskatten utan om hela paketet. Antingen i själva frågeformuleringen eller i hur man utformar svarsalternativen. Moderaterna pratar för att frågan bör formuleras som i namninsamlingen men har här liksom i frågan om när omröstningen skall äga rum tappat politisk trovärdighet hos övriga partier som stödjer Västsvenska paketet.

GT tar bladet från munnen

Kvällstidningen GT/Expressen och dess chefredaktör Frida Boisen har hela tiden hävdat att tidningen inte bedriver någon kampanj mot trängselskatten. Istället är det en kamp för demokrati och möjligheten för vanliga medborgare att göra sina röster hörda som ligger bakom den av GT bedrivna namninsamlingen för en folkomröstning om trängselskatten.

I sin senaste krönika har nu chefredaktör Boisen tills slut tagit bladet från munnen och avslöjat hur det egentligen ligger till. Hon är inte bara emot trängselskatten, hon är dessutom emot Västlänken och antagligen ytterligare delar av det Västsvenska paketet. I en sällan skådad kaskad av överdrifter, felaktigheter och populistiskt struntprat tar hon heder och ära av Göteborgs folkvalda politiker och anställda tjänstemän inom kommunen och Trafikverket. Dessa är enligt Boisen ”sjukligt överambitiösa”, ”…förälskade i tanken att bygga. Stort och dyrt.”

Hanteringen av Västsvenska paketet och särskilt Västlänken beskrivs med bland annat följande ord.

”…ingen orkar bry sig om detaljer…”

”…Korsvägen kommer att bli en total lerkaoshög”

”För de närmaste tjugo åren kommer hon (Göteborg) förvandlas till en gigantisk hög med lera.”

”Västlänken är de rödgrönas heliga graal. Den ska byggas. Kosta vad det kosta vill.”

”Gräv först. Och tänk sen. Ja, det har tyvärr blivit något av signum för så många beslut kring det Västsvenska paketet och Västlänken. För så fort det handlar om Västlänken så är allt så väldigt bråttom.”

Vad skall man nu säga om allt detta? Är våra Göteborgspolitiker och tjänstemän på kommunen och Trafikverket så inkompetenta som Boisen påstår? Låt oss titta lite på fakta, något som Boisen uppenbarligen inte har ägnat sig åt.

Planeringen av Västlänken har pågått i snart 10 år, bedrivs just nu av hundratals personer och det är först 2018 som man räknar med att börja bygga. Sammanlagt 15 år av planering vilket chefredaktören tycker är att ha alldeles för bråttom! Någon som håller med?

Från Trafikverkets hemsida kan vi enkelt hitta och läsa om byggtiden.

”Vi beräknar att den totala byggtiden för Västlänken blir nio-tio år, men ingen enskild plats kommer att vara berörd mer än maximalt två till tre år. Det beror på att bygget av Västlänken kommer att delas upp i ett antal etapper.

På vissa centrala platser kommer vi att använda byggmetoder som gör att gator och torg blir påverkade bara i cirka ett halvår. Metoden innebär att man börjar med att bygga tunneltaket. När det är klart fyller man igen över det, och sedan schaktar man under taket medan gatutrafiken kan löpa ovanpå”

Något stöd för påståendet att Göteborg kommer att vara täckt av lera i 20 år finns inte i verkligheten, vilket givetvis skulle vara väldigt märkligt med tanke på att byggtiden är 9-10 år. När Götaleden byggdes produceras också stora massor med jord och lera. Är det någon som minns att hela eller delar av Göteborg var täckt av lera den gången? När planerarna nu funderar på om man skall lägga lermassor som skyddstäckning ovanpå en gammal sopptipp så kallar Boisen det för att man vill dumpa schaktmassor i Fiskebäckbornas knän. Ännu en populistisk idé på gång från firma Boisen, en namninsamling mot att dumpa lermassor i Fiskebäck? Så länge GT/Expressens ägare Bonniers ser att lösnummerförsäljningen ökar lär vi få se fler liknande utspel. Folkomröstningen om var vi skall dumpa lermassorna kan vi väl ta samtidigt med folkomröstningen om trängselskatten?

 

På västfronten intet nytt

Trots måndagens massmediala fokus på moderaternas fullmäktigegruppsmöte så innebar det ja till folkomröstning om trängselskatten i Göteborg som presenterades inget nytt jämfört med det ja man tidigare bestämt sig för i samma grupp eller jämfört med det ja som ännu tidigare beslutades vid moderaternas lokala förbundsstämma. Däremot är det väldig stor skillnad jämfört med det nej till folkomröstning som man meddelade år 2011. Från debatten i kommunfullmäktige 14 april 2011 hittar vi följande inlägg från moderaterna (kommunstyrelsens förslag är ett nej till folkomröstning):

Roland Rydin (M)

Ordförande, fullmäktige! Först vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.

Demokratiaspekten är naturligtvis oerhört viktig i detta. Men de allra flesta av oss här i salen gick till val på Västsvenska paketet, och alldeles speciellt finansieringsfrågan var en mycket stor valfråga. Vi har haft detta uppe. Vi har diskuterat det med väljarna. Dessutom har de större delarna av detta som ny Götaälvbro och Västlänk diskuterats och arbetats fram under tio års tid. Det är heller inget som har kuppats fram utan det har varit med under lång tid. Vägvalet säger nej till finansiering av det Västsvenska paketet.

Därmed säger ni också nej till ny infrastruktur i vårt område och också till utveckling av Göteborg och Göteborgsregionen.

Vad har ändrats sedan år 2011 som får moderaterna att nu svänga i frågan om folkomröstning? I vågskålarna inför moderaterna beslut fanns tre delar

  • Kommunfullmäktigevalet 2014
  • Avtalet om det Västsvenska paketet
  • Demokratiaspekten

Moderaterna är tillsammans med socialdemokraterna de partier förutom Vägvalet och SD som har flest trängselskattekritiska sympatisörer. Att säga nej till en folkomröstning kan leda till väljarflykt i valet 2014. Moderaterna är ett av de sex partier som står bakom det Västsvenska paketet där trängselskatten är en avgörande komponent. Utan trängselskatt finns det inget paket längre. Att detta väger tungt bevisas om inte annat av den mycket jämna omröstningen vid förbundsstämman. Moderaterna har tidigare varit med om att säga nej till en folkomröstning 2011, då efter en namninsamling arrangerad av Vägvalet. Inget nytt har tillkommit men ändå hänvisar bland annat Jonas Ransgård till att man denna gång får respektera de 10000-tals göteborgare som skrivit under. Summerar man dessa tre punkter så känns det som att det som väger tyngst i moderaternas vågskålar är valresultatet 2014 följt av det avtal om Västsvenska paketet som moderaterna har tagit i hand på. Demokratiaspekten handlar egentligen till stor del om valet 2014 men kan möjligen ha varit det som definitivt fick vågskålarna att väga över till ett ja till folkomröstning.

 

 

Folkomröstningen bara en opinionsundersökning?

De senaste dagarna har förespråkare för Västsvenska paketet och trängselskatten pressat Moderaterna inför nästa veckas omröstning i kommunfullmäktige huruvida det skall bli någon folkomröstning om trängselskatten eller inte. Moderaterna har som enda parti som stödjer paketet i dess nuvarande utformning meddelat att de tänker rösta ja till en folkomröstning. Före detta kommunalrådet Jonny Magnusson (M) har uppmanat de moderata fullmäktigeledamöterna att rösta efter eget huvud och inte följa beslutet från den lokala moderata förbundsstämman. Det senaste inslaget i kampanjen mot moderaterna skedde i Sveriges riksdag där Lars Johansson (S) ställde följande frågor till finansministern (se även länk här)

Har finansministern gjort det ställningstagandet  att det är möjligt att lokalt folkomrösta om en statlig angelägenhet som  trängselskatten i Göteborg?

Om en majoritet i Göteborg skulle säga nej till  trängselskatt, vad skulle det få för konsekvenser för det västsvenska  infrastrukturpaketet?

Finansministern skickade vidare frågan till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) som i sitt skriftliga svar bland annat skriver:

På frågan om det är möjligt för Göteborgs kommun att folkomrösta om trängselskatten i Göteborg är svaret att det beror på vad kommunens invånare har att ta ställning till vid folkomröstningen. Fullmäktige kan genom en folkomröstning inhämta invånarnas synpunkter i fråga om trängselskatten. På så sätt kan folkomröstningen ge politikerna på lokal nivå ledning i frågan om fullmäktige bör ta upp frågan om trängselskatt med regeringen och därigenom försöka förmå regeringen att till riksdagen föreslå en ändring av lagstiftningen. Göteborgs kommun kan däremot inte fatta beslut om att avskaffa eller ändra ett beslut som fattats av riksdagen. En folkomröstning om trängselskatten i Göteborg har således ingen direkt inverkan på lagstiftningen om trängselskatt. Regeringen förutsätter också att ingångna avtal följs och att de stora satsningar som ingår i avtalet därmed kan genomföras

Slutsatsen vi kan dra av detta svar är att så som namninsamlingen (folkinitiativet) har formulerat frågan går det inte att folkomrösta. ”Ska trängselskatten i Göteborgs kommun få fortsätta efter valet 2014?”. Åtminstone måste svarsalternativen formuleras så att väljarna förstår att det bara är ett sätt för fullmäktige att ”inhämta invånarnas synpunkter” huruvida man skall försöka förhandla om det Västsvenska paketet eller inte.

På den andra frågan om vilka konsekvenserna blir vid ett nej till trängselskatt svarar ministern:

Om regionen ändrar uppfattning i frågan om trängselskatt är min utgångspunkt att det då rimligen åligger regionen att skjuta till nödvändiga medel för att hantera de omfattande underskott som skulle uppstå i finansieringen av de aktuella projekten. I annat fall saknas finansiering för objekten inom de beslutade tolvåriga ekonomiska ramarna för infrastruktur, vilket gör att de ej kan byggstartas.

Det är uppenbart att folkomröstningen därigenom skulle handla om hela det Västsvenska paketet inte bara trängselskatten som en isolerad del. Paketets förespråkare har hela tiden hävdat detta lokalt i Göteborg och man får nu stöd i den uppfattningen från regeringens sida. Trängselskattemotståndarna i Vägvalet har menat att anhängarna av paketet bara vill ”problematisera” folkomröstningen och att det mycket väl går att folkomrösta om enbart trängselskatten. Den ståndpunkten är nu totalt punkterad. Dessutom är det värt att notera skrivningen ”Om regionen ändrar uppfattning…”, d v s det handlar inte om vad Göteborg ensamma vill göra. Regeringen förväntar sig alltså att regionen först kommer överens. Exakt vilken region man menar är inte helt klart med tanke på att förutom Västra götalandsregionen även Region Halland är med som avtalspart och medfinansiär.

Mot bakgrund av detta vore det ohederligt att genomföra folkomröstningen om trängselskatten utan att bredda frågan till hela det Västsvenska paketet. Det vore dessutom ohederligt att få folkomröstningen att framstå som något annat än just ett sätt för fullmäktige att  ”inhämta invånarnas synpunkter”. Resultatet i en folkomröstning skall sedan vägas samman med andra synpunkter som t ex övriga avtalsparters åsikter, det faktum att stora investeringar redan har gjorts vid tidpunkten för folkomröstningen, kostnader för att bryta ingångna avtal med entreprenörer och inte minst möjligheterna att finna alternativa finansieringar för regionen. Hur tungt kommer resultatet från folkomröstningen väga? Min personliga bedömning är att det krävs en mycket stor majoritet mot trängselskatten för att denna skall väga lika tungt som andra överväganden. En nej-majoritet på 51% räcker definitivt inte, gränsen ligger snarare över 55%. Skall folkomröstningen väga tyngre än övriga övervägande måste nej-sidan antagligen nå upp mot 60% av rösterna. Infrastrukturminsterns sista inlägg i debatten kan tjäna som ytterligare argumentet för mitt påstående:

Till dess att någonting annat beslutas är det avtalet som gäller. Blir det en förändring kommer det att kosta. Antingen blir det inget paket alls eller så blir det en kostnad som den part som tänker kliva av avtalet har att ta ansvar för. Det ska man vara medveten om i diskussionerna inför eller under en folkomröstning.

Fortfarande en majoritet av nej-sägare

För några veckor sedan efterlyste jag en opinionsundersökning som kunde bringa klarhet i hur opinionen för/emot trängselskatten har utveckats efter dess införande. Nu har P4 Göteborg och SVT:s Västnytt låtit Demoskop ringa 1000 Göteborgare över 18 år och ställa följande frågor kring trängselskatten.

-Anser du att man bör ha en folkomröstning om trängselskatt i Göteborg?

59 procent säger JA, 34 procent NEJ och 7 procent vet inte.

Med denna opinion i ryggen är det mycket tveksamt om de moderater som i massmedia har utpekats som osäkra kommer att rösta nej till en folkomröstning. Jag tror nog att det är stor sannolikhet för att vi får en folkomröstning.

-Om det blir en folkomröstning om trängselskatten hur kommer du att rösta då?

52 procent säger JA, 32 procent NEJ och 16 procent vet inte.

Om vi jämför detta med tidigare undersökningar från 2006 och 2011 ser trenden ut så här

nej ja vet ej
2006 72 19 9
2011 57 31 12
2013 52 32 16

Trenden är att nej-sidan minskar, ja-sidan har stabiliserat sig kring 30 % och antalet osäkra har ökat. Kommer ja-sidan att kunna locka över osäkra väljare till sin sida? Kommer nej-sidan att tappa ytterligare allt eftersom tiden går och folk vänjer sig vid trängselskatten? Det är långt till september 2014 och enligt experterna är det alternativet som innebär minst förändring som brukar vinna. I september 2014 är trängselskatten det naturliga och att säga nej med den osäkerhet som det innebär blir mindre lockande. I och med att alla etablerade partier står bakom trängselskatten och det Västsvenska paketet kan man förvänta sig en övervikt för deras ståndpunkter i debatten. Detta lär innebära att en majoritet av de osäkra kommer att välja ja-sidan men kommer det att räcka?

Vad är en röst i folkomröstningen värd?

Igår fick allmänheten chatta med Jonas Ransgård, moderat kommunalråd. En intressant fråga som kom in till GP som arrangerade chatten är hur moderaterna kommer att agera om det blir ett nej i folkomröstningen om trängselskatten. Moderaterna är just nu det enda parti, av de partier som stödjer infrastruktursatsningarna i det Västsvenska paketet som samtidigt säger ja till en folkomröstning om trängselskatten. I ett inlägg fick Ransgård frågan:

”En folkomröstning om trängselskatten är bara rådgivande. Kommer M att följa resultatet i en folkomröstning eller kommer ni att väga in andra faktorer?”

Svaret från Ransgård blev:

”Då vi har ett resultat av omröstningen får Göteborgs Stad vid behov söka kontakt med övriga parter i Västsvenska paketet för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas.”

Nu skall man inte övertolka ett svar givet i en chatt men eftersom Ransgård verkade väl förberedd med färdigformulerade svar som han snabbt klippte in ligger det nog en del övervägande bakom svaret. Den första delen av svaret, att Götebors Stad vid ”behov” får söka kontakt med övriga parter lämnar ett frågetecken hängande i luften. När uppstår detta behov? Om ett nej innebar att detta ”behov” uppstod hade Ransgård kunnat svara detta istället för att som nu lämna alla dörrar öppna. Den andra delen av svaret, ”för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas” lämnar inte heller några tydliga besked om Moderaternas intressen i frågan. Om vi tar med skrivningen i en av de motioner som skrevs inför göteborgsmoderaternas förbundsstämma blir det än mer tydligt att det är politiskt rävspel på gång med syfte att maximera det egna valresultatet i valet 2014. I en motion skriver nämligen moderaterna i Torslanda-Björlanda enligt tidningen GT/Expressen:

”Att säga nej till ett folkinitiativ om folkomröstning får vittgående negativa konsekvenser för M:s resultat i det kommande valet. Om det över huvud taget går att säga nej.”

Nu skall det i ärlighetens namn sägas att det inför förbundsstämman även fördes fram åsikter om att det av demokratiska skäl vore fel att säga nej till en folkomröstning om trängselskatten. Jonas Ransgård själv röstade dessutom nej till att hålla en folkomröstning men fick se sig besegrad och tvungen att hantera konsekvenserna av ett ja till en folkomröstning. Enligt GT/Expressen uttryckte han sig så här:

Men nu tyckte stämman att det var viktigare att säga ja till folkomröstning, så får man väl ta diskussionen om vad resultatet innebär när man har resultatet, säger Jonas Ransgård

Kanske kommer man att respektera ett folkomröstningsresultat, kanske inte.

Opinionstorm på nätet eller….?

Efter de rödgröna partiernas debattartikel i GP  den 4: maj där de meddelar att de tänker rösta nej till en folkomröstning om trängselskatten har kommentarsfältet i GP blivit översvämmat av inlägg. I skrivande stund är det över 1300 inlägg noterade vilket måste vara något form av rekord åtminstone när det gäller debatten kring trängselskatt och det Västsvenska paketet.

En närmare granskning av de som skriver inlägg visar dock att det är en liten grupp som står bakom en majoritet av inläggen. När jag väljer ut 100 inlägg från den 5:e maj, visar det sig att 5 personer står bakom 66 av inläggen. Om detta stickprov är giltigt för alla 1300 inlägg innebär det att mer än 800 av dessa inlägg är författade av endast 5 personer. Dessutom är det sannolikt så att en och samma person kan uppträda under flera olika alias. Dvs dessa 5 personer kan mycket väl stå bakom en ännu större andel av inläggen. Det som först verkar vara en stor bred folkopinion är antagligen istället en liten grupp högljudda och engagerade personer som ihärdigt framför sina åsikter.

Tittar man på fördelningen av inlägg från ja- respektive nej-sidan (till trängselskatt inte folkomröstning) i mitt stickprov är det 37 inlägg för ja-sidan och 63 inlägg för nej-sidan. Alltså en klar majoritet mot trängselskatten. Detta är dock ingen indikation på den allmänna opinionen i stort utan ganska naturligt då personer som är negativa till trängselskatten givetvis är mer engagerade då de dagligen ”drabbas” av något de ogillar. De som är för trängselskatten har ingen större anledning att göra sin röst hörd i detta skede. Att det är ett relativt litet antal personer som skriver kommentarer är nog en ganska bra temperaturmätare för den stora massan av göteborgare. För denna majoritet är trängselskatten och Västsvenska paketet ganska ointressant och något som politikerna får sköta bäst själva. Det är även den uppfattningen jag själv får när jag pratar med vänner och bekanta. Därmed inte sagt att dessa personer inte kommer att rösta i en folkomröstning om trängselskatten och inte heller hur de kommer att rösta.

Västsvenska paketet – inte bara tågtunnel och biltunnel

IMAG0715

Informationstavla vid det pågående bygget av gång/cykelbana mellan Mölnlycke och Göteborg

Efter förra veckans lyckade cykelpremiär kunde jag inte låta bli att välja cykeln denna morgon. Termometern visade 10 plusgrader, solen sken och vinden verkade betydligt svagare än senast. Skylten vid det pågående bygget av cykelbana längs med g:a Boråsvägen mellan Mölnlycke och Göteborg visar att detta är ett projekt som ingår i det Västsvenska paketet. Medan debatten kring det Västsvenska paketet mest kretsar kring trängselskatt och tågtunnel pågår många mindre projekt som tillsammans steg för steg förbättrar möjligheterna för alltfler att välja alternativ till bilen.

Rödgrönt nej till folkomröstning

Den rödgröna politiska majoriteten i Göteborg S+MP+V har nu tagit ställning i frågan om det skall hållas en folkomröstning om trängselskatten. I en debattartikel i dagens GP presenterar man ett klart och tydligt nej, motiverat med att trängselskatten utgör en avgörande del av finansieringen av det Västsvenska paketet. Inga nyheter för den som följt med i debatten under den senaste tiden men det fanns en möjlighet att Moderaternas taktikspel med ett ja till folkomröstning skulle locka åtminstone Socialdemokraterna att fundera på hur hanteringen av folkomröstningsfrågan påverkas valutgången i nästa års kommunfullmäktigeval. Moderaterna med den största andelen väljare som är negativa till trängselskatten har meddelat att man tänker rösta ja till en folkomröstning. Därmed hoppas man minska tappet av röster till framförallt Vägvalet som annars skulle bli det naturliga valet för trängselskattemotståndare.

För att ytterligare spetsa till frågan har de rödgröna partierna i fastighetsnämnden åtminstone tillfälligt stoppat planeringen av Marieholmstunneln. I och med att moderaterna stödjer en folkomröstning vill de tre partierna markera att utan trängselskatt finns det ingen finansiering till några av delarna i det Västsvenska paketet. Inte heller till Moderaternas favoritobjekt Marieholmstunneln. Annars är det just satsningen på tågtunneln Västlänken som har pekats ut av trängselskattens kritiker som den del i paketet som försvinner om trängselskatten tas bort och paketet bantas. Genom beslutet i fastighetsnämnden blir det tydligt att utan trängselskatt finns det inget Västsvenskt paket längre. Frågan är dock hur länge de rödgröna tänker driva den linjen. Det lär vara omöjligt för Moderaterna att backa från beskedet att de stödjer folkomröstningen. Att lägga sig platt för de rödgröna lär inte ingå i taktiken för att vinna valet 2014 och är nog heller inget som de rödgröna förväntar sig. Däremot kan det möjligen tvinga Moderaterna att tydliggöra huruvida de fortfarande stödjer det Västsvenska paketet i sin helhet eller inte.

Ett argument i den folkomröstningsdebatt som med största sannolikhet kommer är att det är för sent, beslut är tagna, investeringar är påbörjade. Att de rödgröna partierna då skulle skjuta på planeringen och byggstarten av Marieholmstunneln någon längre tid är kanske inte så troligt.

Det tydliga nejet till en folkomröstning och markeringen i fastighetsnämnden om planeringen av Marieholmstunneln från den rödgröna ger också en ledtråd kring nästa strid kring folkomröstningen, nämligen hur en fråga och svarsalternativ skall formuleras. Eftersom detta beslut fattas med enkel majoritet är det möjligt för de rödgröna partierna att ensamma bestämma formuleringen av frågan. Utifrån dagens besked är det tydligt att man ser trängselskatten som en del av det Västsvenska paketet och skall det bli en folkomröstning är det hela paketet som det skall röstas om, inte enbart trängselskatten.