månadsarkiv: mars 2013

Påskledigt

IMAG0514

Påskledigt även vid betalstationerna

Från Skärtorsdag till Annandag påsk är det gratis att passera trängselskattesystemets alla betalstationer.

 

Namninsamlingen färdigräknad – blir det någon folkomröstning?

GT/Expressen  och GP skriver idag att kommunens jurister har räknat färdigt de insamlade namnen om krav på folkomröstning om Trängselskatten. Av de inlämnade drygt 57000 namnen var det 49708 som lyckades passera kontrollen, dvs personerna gick att identifiera och de var röstberättigade i Göteborgs kommun. Bortfallet på ca 12% stämmer ganska bra med min egna gissning. Om inget oförutsett inträffar så kommer alltså frågan om ja eller nej till folkomröstning nu formellt att dyka upp på kommunfullmäktiges bord. Skall politikerna i de partier (S+Fp+M+Kd+Mp+V) som står bakom Västsvenska paketet rösta nej till kravet på folkomröstning? Något som talar för att man verkligen kommer att rösta nej är att man redan har gjort det en gång tidigare när Vägvalet stod bakom en liknande namninsamling. Den gången var det ca 23000 namnunderskrifter nu är det alltså ca 49000. Gör det någon skillnad? Argumenten för att rösta nej borde se likadana ut nu som då. Att det är fler insamlade namn denna gång borde inte spela någon roll. Mitt stalltips är nog att man tar upp frågan i kommunfullmäktige innan sommaren, röstar nej och sedan hoppas att det missnöje som då kan uppstå klingar av i god tid innan valet 2014.

Högoddsaren är att någon formellt överklagar namninsamlingen då den i strid med lagen har startats och genomförts av Bonnierägda företaget GT/Expressen och att den därmed underkänns. Mer om detta kan ni läsa här.

Östlänk eller Västlänk-förslagen fortsätter komma in

Var och varannan vecka kan vi läsa i tidningarna om olika alternativ till den föreslagna tågtunnel under Göteborg, den så kallade Västlänken. Senaste tillskottet i debatten kommer från arkitekt Bengt Andersson Liselius som föreslår något han kallar för Östlänken. Huruvida hans förslag är bra har jag ingen möjlighet att kommentera. Det kanske är alldeles utmärkt. Det skulle dock förvåna mig om stadens beslutsfattare i detta skede skulle ens tänka tanken att ändra liggande planer. Man har nog med bekymmer kring den eventuella folkomröstningen om Trängselskatten.

Trängselskatten en del av vardagen

IMAG0541

Åter på vägen

Trafikverket har nu redovisat trängselskattens effekter på trafiken för februari månad. Trafikminskningen jämfört med februari 2012 är 14%. För januari var motsvarande siffra 17%. Det verkar alltså som att en del pendlare återvänder till bilen. Samtidigt är ökningen av antalet passagerare på expressbussarna kvar på samma nivå som i januari månad och uppgår nu till ca 10000 fler påstigande varje dag jämfört med vecka 50 2012. Ökningen av pendeltågsresenärer har dock gått tillbaka något från en ökning på ca 4000 resenärer per dag i slutet av januari till en ökning på ca 2000 resenärer per dag i slutet av februari.

Slutsatsen är väl den att trängselskatten har blivit en del av vardagen. Några har ändrat sina vanor och åker numera buss till jobbet. En del har valt pendeltåget istället för bilen medan ytterligare några har testat alternativ till bilen men har av olika anledningar återvänt till denna. Hur det ser ut med detta kommer att redovisas i de resvaneundersökningar som genomförts innan och efter införandet av trängselskatten. I en artikel i GP har en trafikanalytiker på trafikverket ungefär dragit samma slutsatser.

Enligt en annan artikel i GP så har Diskrimineringsombudsmannen fått ta emot ett antal anmälningar om trängselskatten. Senast var det en mölndalsbo som enligt artikeln menade att trängselskatten hindrade honom från att röra sig fritt inom Europeiska Unionen. Hur frågan som sådan skulle kunna vara något för DO att hantera har jag svårt att se. Hur trängselskatten skulle hindra någon från att röra sig fritt är lika svårt att se men visar väl på den frustration som en del känner över trängselskatten. Återigen finns det paralleller med hur en del rökare kände det när rökförbud på restauranger och krogar infördes. Att myndigheter och politiker lägger sig i hur och när folk kör sina bilar uppskattas lika lite som pekpinnar om var och när de får röka.

Måndag och fullt på bussen

centralstationen

Grön Express in till stan idag. Några sittplatser lediga. De flesta går av antingen på Korsvägen eller Nordstan. Blåser lite småkallt men i övrigt en skön solig promenad till kontoret från Nordstan. På hemvägen fick jag ett infall och tänkte jag ta Boråståget men missade med 10 meter. Nåja, Grön Express går var 5:e minut så nöden var inte stor. Mycket folk på bussen. När vi lämnar Korsvägen har 5-6 personer ståplats men bara upp till Öisgården och pendelparkeringen där ett 10-tal fotbollsspelare och bil/busspendplare går av.

Ännu inget cykelväder

tomtcykelstall

Cykelstället utanför kontoret står tomt i väntan på våren

Vi är i mitten på mars och termometern visar -12 grader nu på morgonen. För min del innebär det att cykelpremiären skjuts upp på obestämd tid. Enligt väderprognoserna skall även nästa vecka vara kall och det finns chans för snö. Några hängivna cyklister har trotsat vädret under hela vintern men det stora flertalet väntar på plusgrader.

 

2 månader av trängselskatt

IMAG0514

Nu har mer än 2 månader av trängselskatt passerat. En och annan har säkert kommit på sig med att inte längre notera när en betalstation passeras. Andra får fortfarande förhöjd puls när de passerar kamerorna och displayen visar 18 kr. Trängselskatten är numera en del av vardagen på gott och ont. På vägarna som jag rör mig på verkar det fortfarande vara bättre framkomlighet än vanligt. Känslan är dock att trafiken är något tätare än i början av året. Har det skett en anpassning till trängselskatten? Det innebär visserligen att pengarna flyter in som tänkt och att finansieringen av Västsvenska paketet är i hamn men det skulle också innebära att den tänkta förbättringen av luftmiljön och framkomligheten i trafiken uteblir.

En titt i statistiken visar dock att det är helt normalt med en ökande trafik under årets första månader. I Göteborg har trafikvolymen ökade varje vecka sedan årsskiftet (bortsett från februarilovet vecka 7) men har nu stabiliserat under vecka 10. Trafikvolymen vecka 10 var till och med 1,4 % lägre än vecka 9. Om detta innebär att trafikvolymen inte kommer att öka mer eller om det kallare vädret får fler att ställa bilen återstår att se. På samma sätt som det finns en ökande trafik under året finns det även ett mönster med ökande trafik under varje enskild vecka. Trafikvolymen i Göteborg på en fredag är ca 4-5% högre jämfört med måndag. Känslan att trafiken är tätare nu än i början av året är alltså korrekt men helt normalt och beror inte på att folk har vant sig vid att betala trängselskatt eller har provat på alternativa färdmedel men återgått till bilen.

Nej, vi har inte startat någon namninsamling!

I gårdagens GT påstår chefredaktör Frida Boisen att det inte alls var GT som startade folkinitativet om en namninsamling för en folkomröstning om trängselskatten. Jag antar att vi är betydligt fler än 57 000 personer som är förvånade över detta påstående. Anledningen till detta märkliga påstående är inte uppenbar om man inte är insatt i reglerna kring vem som kan starta ett folkinitiativ. Juridiska personer som företag och organisationer kan inte starta ett folkinitiativ. Hur skulle det se ut om resursstarka företag eller organisationer kampanjade fram folkomröstningar när de motsätter sig demokratiskt fattade beslut? T ex ett stort statligt ägt Energiföretag skulle kunna avsätta några hundra miljoner för att samla in namnunderskrifter för kravet att få bygga nya kärnkraftverk. Ett välkänt svensk bilföretag kanske vill att Göteborgs kommun enbart köper in bilar från det egna företaget eller en kvällstidning vill bättra på sin upplaga och annonsintäkter genom att starta en kampanj mot trängselskatten i Göteborg. Detta ville inte lagstiftarna skulle ske och därför är det bara enskilda medborgare som godkänns som initiativtagare.

För GT´s del löste man frågan genom att låta tre anställda på tidningen agera ”målvakter”. När detta ifrågasätts av bland andra kommunfullmäktiges ordförande försvarar sig chefredaktören med att ”Det står ingenting i lagtexten om att journalister inte får starta folkinitiativ”, och att det var först när dessa rådiga herrar redan hade agerat som hon bestämde sig för att tidningen skulle haka på. Trovärdigt? Knappast! Det krävs inte många minuters letande på nätet för att hitta diverse artiklar och intervjuer som mycket tydligt visar att det var tidningen GT som startade folkinitiativet och inte några privatpersoner som råkade vara anställda på tidningen.

Från t ex nyhetsbrevet medievärlden kan vi i en intervju med GT´s chefredaktör Frida Boisen bland annat läsa följande…

Hade ni haft underskriftskampanjen utan artikelserien i tidningen?

- Nej, det har jag svårt att tro. Det var ju när vi genomförde artikelserien som vi fick den här enorma läsarresponsen som genererade idén till att starta ett folkinitiativ. Vår nyhetsjournalistik var ju startskottet som ledde till vårt folkinitiativ, säger Frida Boisen.

Notera utrycket: ”vårt” folkinitativ. Ett ännu bättre exempel är chefredaktörens egna ord samma dag man lämnar över namninsamlingen till kommunen.

– Folkinitiavet som GT startat i Göteborgs kommun är svensk demokratihistoria.(anm felstavningen är GT´s egna)

Trots att Frida Boisen och övriga på redaktion sedan noga läste igenom förutsättningarna för att kunna starta en folkinitiativ och då insåg att några enskilda personer på redaktionen måste utses som ”målvakter”, så kan det inte råda några som helst tvivel om att det är GT som har startat folkinitiativet. GT är en juridisk person och kan lika lite som Volvo, SKF eller något annat företag som av olika anledningar vill blanda sig i den svenska demokratin starta folkomröstningar. Räcker detta faktum rent formellt juridiskt för att avvisa folkinitiativet? Antagligen inte men det skapar absolut ett behov av att se över lagstiftningen. Denna gång var det en kvällstidning som vill röra runt i den demokratiska grytan, nästa gång kan det mycket väl vara något värre.

Ännu inga nya siffror från GT del 2

Den 16 januari skickade jag nedanstående frågor till GT

Tidningen GT/Expressen driver sedan en tid tillbaka en kampanj för en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Om en sådan folkomröstning kommer till stånd är det givetvis viktigt att väljarna har korrekt information om alternativen i omröstningen och konsekvenserna av ett ja eller nej. Resultatet i en folkomröstning kommer bl a att påverkas av den information som sprids via massmedia. Den 14 januari publicerade GT/Expressen en artikel som förde fram budskapet att det krävs en höjning av kommunalskatten i Göteborg på 38 öre för att ersätta nettointäkterna från trängselskatten. Det har sedan framkommit att den korrekta siffran är 84 öre, en inte oväsentlig skillnad. GT/Expressen har trots detta inte korrigerat sina tidigare uppgifter. Med anledning av detta ställer jag 2 st frågor till tidningen. (Frågorna och era svar kommer att presenteras på http://trangselskattgbg.fluganpavaggen.se)

1. Är ni medvetna att er uppgift om en kommunal skattehöjning på 38 öre är felaktig och att rätt siffra är 84 öre?

2. Om svaret är ja på fråga 1, tänker ni informera era läsare om detta?

Samma dag alltså den 16 januari fick jag följande svar från Jimmy Fredriksson på GT.

1. Är ni medvetna att er uppgift om en kommunal skattehöjning på 38 öreär felaktig och att rätt siffra är 84 öre?
Ja, 38 öre är för lite – men 84 öre är också felaktigt och för mycket.
2. Om svaret är ja på fråga 1, tänker ni informera era läsare om detta?
Vi ska räkna fram korrekta siffror och publicera dem.
Vänligen
Jimmy Fredriksson
GT/Expressen

 

Det har nu gått en och en halv månad utan att GT har korrigerat sina felaktiga uppgifter. Idag har jag åter frågat Jimmy Fredriksson om och när man tänker upplysa sina läsare om tidningens felaktiga uppgifter. Själv har jag svårt att förstå varför man inte har publicerat en rättelse. Ville man inte störa tidningens namninsamlingskampanj för en folkomröstning om trängselskatten? Att publicera uppgifter om att det krävs en betydligt högre skattehöjning för att ersätta trängselskatten än vad man först påstod skulle inte gynna namninsamlingen. Nu när namninsamlingen är avslutad så har man uppenbarligen inte heller något intresse av att berätta sanningen för sina läsare.  På tidningens nätsida finns de gamla felaktiga uppgifterna kvar. Tidningens högröstade kritik mot stadens politiker tex i form av chefredaktörens egna ord ”GT bedriver kampanjen för en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg för att det måste bli ett slut på den arrogans Göteborgs politiker visar sina väljare”, framstår som något väl högljudd med tanke på tidningens arrogans mot sina läsare.

Snart dags att plocka fram cykeln

Vinter börjar släppa sitt grepp, åtminstone på våra vägar och det är ljusare på morgonen. Det innebär att det snart är dags för årets första cykeltur till jobbet. Till glädje för alla som cyklar eller tänker cykla mellan Mölnlycke och Göteborg så har man påbörjat arbetet med att bygga cykelbana längs med g:a Boråsvägen. Enligt de skyltar som informerar om bygget så är det en del av Västsvenska paketet och delfinansieras alltså därmed av trängselskatten. Enligt planerna skall det hela vara klart innan sommaren. Så till höstsäsongen kan man rulla säkert på separat cykelbana!