månadsarkiv: januari 2013

Är det en moped eller en bil?

 

Nimbell Trigo snart i var mans garage?

Nimbell Trigo snart i var mans garage?

Det här fordonet dök upp utanför min arbetsplats härom veckan. Jag är inte säker på om det är en trehjulig moped eller en trehjulig bil. Med tanke på parkeringen så lutar det åt moped. Enligt tillverkaren Nimbells hemsida så är det ett arbetsfordon men jag kan mycket väl tänka mig att en del personer ser det som ett alternativ till bilen.

Ännu inga korrekta siffror från GT/Expressen

14 januari meddelade GT/Expressen att en skattehöjning på 38 öre i Göteborg skulle räcka för att ersätta trängselskatten. Detta var felaktigt. Tidningen är medveten om detta men har fortfarande kvar den felaktiga artikeln på sin nätsida och har ännu inte publicerat den korrekta beräkningen som man säger sig vara på väg att ta fram. En skattehöjning med 38 öre var huvudnyheten på löpsedeln den aktuella dagen. Man poängterade även hur liten skattehöjning som behövdes och att politiker och väljare inte var medvetna om detta. Den expert som tidningen anlitade för beräkningen har själv konstaterat att med rätt beräkningsunderlag så krävs det en skattehöjning på 84 öre. En väsentlig skillnad mot tidningen påstående.

GT/Expressens läsare har alltså blivit vilseledda av tidningens uppgifter och tidningen har av någon anledning valt att inte göra något åt saken. Är det för att man inte vill öppet erkänna sitt fel? Att erkänna för läsarna att det skulle krävas en kraftig höjning av kommunalskatten för att ersätta trängselskatten kanske helt enkelt inte passar in i den kampanj som tidningen driver för en folkomröstning om trängselskatten.

 

 

En finansiering av Västsvenska paketet via kommunalskatten slår hårt mot pensionärerna

I debatten kring finansieringen av Västsvenska paketet har åtminstone GT/Expressen fört fram en höjning av kommunalskatten som ett alternativ till dagens trängselskatt. Genomsnittspensionen för en ålderspensionär i Sverige är ca 15 000 kr/månad. En höjning av kommunalskatten med de ca 84 öre som krävs för att få in lika mycket pengar som från trängselskatten innebär att ett genomsnittligt pensionärspar får betala ca 3000 kr per år.

Ålderspensionärer i Göteborg har möjlighet att åka gratis med kollektivtrafiken. De flesta pensionärer har dessutom möjlighet att välja när de skall köra bil och behöver därmed inte betala mycket i trängselskatt. En höjning av kommunalskatten skulle därmed innebära en kraftig försämring för de flesta pensionärer.

 

Visst har det blivit bättre!

Den som tycker att trafiken flyter bättre efter trängselskattens införande kan nu få svart på vitt att så är fallet. Trafikverket snålar inte på uppföljningsarbetet utan redovisar siffror på tvären och längden här, något som även uppmärksammas av GP. Vi får bland annat veta att under vecka 2 har trängsel på E6 från Kungälv till Tingstadstunneln minskat från 79 % till 12 %. Det innebär att restiden numera endast är 12% längre än vad den hade varit vid helt fritt flöde på vägen.

Trafikverkets rapporter visar också att pendelparkeringarna är flitigt utnyttjade. De största parkeringarna såsom Hede, Alingsås, Eriksdal och Delsjön har under vecka 2 haft en beläggning på mellan 93 och 108%. Här verkar det finnas behov av att skapa ytterligare parkeringsplatser.

Vidare kan vi läsa att nästan samtliga regionens olika expressbussar som varje dag har ca 48000 påstigande resenärer, har kortare restid jämfört med innan trängselskattens införande.

Grön Express enligt tidtabell vid Nordstan

Grön Express enligt tidtabell vid Nordstan

Två svar från GT/Expressen

Jimmy Fredriksson journalist på GT/Expressen har nu lämnat följande svar på mina två frågor…
1. Är ni medvetna att er uppgift om en kommunal skattehöjning på 38 öre är felaktig och att rätt siffra är 84 öre?
-Ja, 38 öre är för lite – men 84 öre är också felaktigt och för mycket.
2. Om svaret är ja på fråga 1, tänker ni informera era läsare om detta?
-Vi ska räkna fram korrekta siffror och publicera dem.

Vi har alltså att se fram emot nya korrekta siffror från GT/Expressen. Jag har dock svårt att se hur dessa nya siffror ska kunna avvika speciellt mycket från 84 öre. Frågan om hur stora intäkter som behövs varje år från skattehöjningen är redan avklarad. Det är ca 800 miljoner kronor per år vilket man kan läsa mer om här. Med detta som utgångspunkt har den expert som tidningen själva anlitat kommit fram till att det krävs 84 öre i skattehöjning för alla göteborgare. Jag antar att tidningen får anlita en ny expert för att den beräkningen skall bli annorlunda.

Två frågor till GT/Expressen

Skapad av Thomas ons, januari 16, 2013 14:06:17

Tidningen GT/Expressen driver sedan en tid tillbaka en kampanj för en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Om en sådan folkomröstning kommer till stånd är det givetvis viktigt att väljarna har korrekt information om alternativen i omröstningen och konsekvenserna av ett ja eller nej. Resultatet i en folkomröstning kommer bl a att påverkas av den information som sprids via massmedia. Den 14 januari publicerade GT/Expressen en artikel som förde fram budskapet att det krävs en höjning av kommunalskatten i Göteborg med 38 öre för att ersätta nettointäkterna från trängselskatten. Det har sedan framkommit att den korrekta siffran är 84 öre, en inte oväsentlig skillnad. GT/Expressen har trots detta inte korrigerat sina tidigare uppgifter.

Med anledning av detta har jag ställt 2 st frågor till tidningens chefredaktör Frida Boisen samt Jimmy Fredriksson som är journalisten som skrev nämnda artikel.

1. Är ni medvetna att er uppgift om en kommunal skattehöjning på 38 öre är felaktig och att rätt siffra är 84 öre?

2. Om svaret är ja på fråga 1, tänker ni informera era läsare om detta?

Desinformationen fortsätter

Skapad av Thomas tis, januari 15, 2013 12:11:17

Av någon för mig outgrundlig anledning så fortsätter GT/Expressen att hävda att det krävs en skattehöjning på 38 öre för att ersätta trängselskatten. Artikeln på tidningens nätsida ligger kvar som om ingenting har hänt. Dagens nätfråga där folk uppmanas rösta för eller emot en skattehöjning på 38 öre ligger också kvar. Ca 80% av nätläsarna har röstat ja till 38 öres skattehöjning. Hur många skulle rösta jag om de visste att rätt siffra är 84 öre?

Ansvariga på tidningen kan vid det här laget knappast vara omedvetna om att de har räknat fel och att budskapet man basunerade ut på gårdagens löpsedel är felaktigt. Jag har skickat e-post till både journalisten bakom artikeln Jimmy Fredriksson och chefredaktören Frida Boisen. Kanske har man inte haft tid eller intressa av att läsa mina mail men såpass koll på övriga tidningars artiklar har de garanterat att de har noterat GP’s artikel på nätet.

Så här borde GT´s löpsedel se ut idag

Så här borde GT´s löpsedel se ut idag

Många har kritiserat GT/Expressen för att driva en kampanj mot trängselskatten. Tidningen har envist hävdat att man enbart driver en kampanj för en folkomröstning. Mot bakgrund av att man nu medvetet fortsätter att hävda felaktiga uppgifter om storleken på en alternativ finansiering via kommunalskatten uppstår givetvis misstanken att tidningens kritiker har rätt.

Kvällstidningsjournalistik (eller hur 84 öre blev 38 öre)

Alla har nog hört talas om begreppet kvällstidningsjournalistik. Jag vet inte vad den exakta definitionen av detta är men GT/Expressen har idag gjort ett mycket gott försök. Följande löpsedel fanns att beskåda i Göteborg idag:

Löpsedel 14 januari 2013

Löpsedel 14 januari 2013

Artikeln inne i tidningen och på nätet handlade om den relativt lilla skattehöjning som det skulle krävas för att ersätta trängselskatten.
I ett par förtroendegivande (?) faktarutor visade GT/Expressenjournalisten Jimmy Fredriksson upp hur 360 miljoner kronor behövde betalas in via skatten varje år istället för 560 miljoner kronor via trängselskatten. En i journalistens ögon ringa skattehöjning på 38 öre skulle klara kalaset. För att tydliggöra vad det innebär för en enskild person exemplifierar man även med en person som tjänar 25000 kr/månad. Denna person skulle få en ökad skatt med 95 kr/månad. Inte mycket med tanke på att en person som dagligen kör bil genom betalstationerna enkelt kan komma upp i 500 kr/månad. Det finns bara ett problem. Siffrorna stämmer inte! Jimmy Fredriksson och övriga på redaktionen, jag antar att någon mer har tittat på en artikeln som är på löpsedeln, har slarvat (?) med faktagranskningen.
Det krävs bara en snabb genomläsning av artikeln för att inse att det är orimliga siffror som presenteras. Det krävs ytterligare 30 sekunder för att hitta rätt siffror på Trafikverkets hemsida här.

25 miljarder på 25 år

Trängselskatten skall sammanlagt dra in 25 miljarder kronor. Av dessa skall…

  • 14 miljarder gå till de olika byggprojekt som ingår i Västsvenska paketet
  • 6 miljarder gå till att betala räntor på de lån man tar för att ”tjuvstarta” projekten
  • 5 miljarder gå till att betala driften av trängselskattesystemet i 25 år

För att göra jämförelsen med tidningsartikeln lättare räknar jag om detta till årskostnad.

  • 560 miljoner per år i byggprojekt
  • 240 miljoner per år i räntor
  • 200 miljoner per år i driftskostnader

Om vi nu leker med tanken att trängselskatten skall bort, vilket GT/Expressen försöker i sin artikel, och ersätts av en kommunal skattehöjning, kan vi givetvis stryka driftskostnaderna. Kvar blir då 560+240 = 800 miljoner kronor. Ingen avancerad matematik kan man tycka men uppenbarligen för svår för Jimmy Fredriksson.
Tidningen börjar sin uträkning med 560 miljoner kronor, drar sedan bort driftskostnader på 200 miljoner, trots att de inte ingår i de 560 miljonerna och missar sedan att lägga till räntekostnaderna. Jimmy får då 560-200+0 = 360 miljoner kronor. Först nu inser Jimmy sin matematiska begränsning och kontaktar föreningen Skattebetalarna och låter deras chefekonom Arvid Malm beräkna hur stor skattehöjning som krävs för att få ihop 360 miljoner kronor. Simsalabim så har vi fått fram löpsedelns 38 öre i skattehöjning.
Jag har varit i kontakt med Arvid Malm på skattebetalarna som berättar att det var Jimmy Fredriksson som lämnade underlag för vad som skulle beräknas. Föreningen Skattebetalarna är helt oskyldiga i det här sammanhanget. Arvid Malm kunde även konstatera att om de korrekta siffrorna hade använts blir den erforderliga skattehöjningen i Göteborg 84 öre!
Personen med 25000 kr i månadslön får då betala ca 210 kr/månad inte 95 kr som man påstår i artikeln.
P.S Jag har via e-post erbjudit Jimmy Fredriksson de korrekta siffrorna men har i skrivande stund inte fått något svar och den felaktiga artikeln är fortfarande kvar på nätet. Vem tror att GT/Expressen kommer med en korrigering imorgon?

P.S igen. Nu har även GP tagit upp GT/Expressens felaktiga påstående här.

”Jag känner mig inte fri”

Skapad av Thomas sön, januari 13, 2013 21:12:13

Jag pratade idag med ett antal personer i min närhetom hur de har påverkats av trängselskatten. De som arbetar är alla berörda av trängselskatten på sin väg till och från arbetet. En person har prövat att åka tidigare till jobbet för att hinna innan kl 6 då det är gratis och betalar sedan 13 kronor på hemvägen. Hen tänker även köpa en elcykel för att pröva att cykla till jobbet när våren kommer. Någon annan har inte samma möjlighet att skjuta på arbetstiden utan tvingas betala 8+18 kronor varje dag men funderar även han på att så småningom plocka fram cykeln. En tredje person är pensionär men verksam i en förening som bedriver verksamhet på skolor runt om i Göteborg på dagtid. Här blir det föreningen som får en ökad kostnad.

De flesta av personerna jag pratade med har inte märkt någon speciell skillnad i trafiken varken till det bättre eller sämre. Antagligen pga att de inte använder några av de större infartslederna till Göteborg där den största positiva förändringen har ägt rum och inte heller de mindre vägar som fått större trafikbelastning.

Gemensamt är att man ser trängselskatten enbart som ett sätt att få in pengar. Trängsel och miljö är man inte så insatt i.

Trängsel vid fågelbordet

Trängsel vid fågelbordet

Normal helgtrafik

Skapad av Thomas lör, januari 12, 2013 16:38:42

Normal helgtrafik

Lördag och åter normal helgtrafik. Glest med bilar på de flesta av Trafikverkets vägkameror runt om i Göteborgsområdet.

Tingstadstunneln norrut

Tingstadstunneln norrut sett från Trafikverkets kamera

Smitvägar och kvällstidningsjournalistik

Våra lokaltidningar GP och nåja GT/Expressen har olika fokus på Trafikdebatten. GP väljer att lyfta fram situationen på de alternativa vägar som i och med trängselskatten har fått ökat trafik. Om detta läser ni här. Rubriken ”Smitvägarna kan bli dödsfällor” har inte riktigt täckning i artikeln men helt klart har många människor fått en sämre trafikmiljö kring sina bostäder. Ibland helt i onödan. Som påpekas i artikeln så kan man t ex köra mellan E6 och R40 utan att passera någon betalstation vilket alla inte har uppfattat.

GT/Expressen förklarar på ledarplats genom Johan Wopenka att de minsann inte alls är emot trängselskatt utan enbart för en folkomröstning om trängselskatten. Finansieringen går minsann visst att lösa på annat sätt och det innebär inga problem för Västsvenska paketet att slopa trängselskatten. Att syftet med trängselskatten inte bara är att skaffa fram pengar utan även minska trängsel och förbättra luftmiljön i Göteborg väljer man att helt bortse ifrån. Jag lånar ett citat från Wopenka ”Med risk för att bli tjatig genom att upprepa fakta som redan betonats mer än en gång vill vi därför påpeka ett antal missuppfattningar:”, (obs slut på citat!) trängselskatten handlar inte bara om finansiering. Den skall åstadkomma 3 saker:

1.Delfinansiera åtgärder i Västsvenska paketet

2.Minska trängseln i trafiken

3.Förbättra luftmiljön

Wopenkas alternativa finansieringar som han inte vågar nämna t ex höjning av kommunalskatten kommer inte att minska trängseln eller förbättra luftmiljön.