Kategoriarkiv: Sverige

En hopplös kamp mot Västlänken?

Västlänksmotståndarnas överklagan av beslutet att tillåta provlyft av ett antal träd i Haga, som förberedelse inför Västlänksbygget, fick ingen effekt. Provlyften tilläts och genomfördes som planerat vilket rapporterades om i GP.

Taktiken från Västlänksmotståndarna verkar nu vara att ifrågasätta alla förberedande åtgärder inför starten av Västlänksbygget (som är planerat till år 2018). Tydligen ser man detta som ett sätt att smygstarta bygget innan alla tillstånd är klara. Trafikverket ser det som något självklart att göra förberedelser inför bygget och menar att detta är det normala vid denna typ av projekt. Skulle motståndarna lyckas att stoppa dessa förberedande arbeten skulle projektet kunna försenas kanske 1 år eller mer. Hur detta skall gå till är dock svårt att se. Att flytta diverse ledningar mm kan knappast gå att förbjuda med hänvisning till att prövningen av Västlänksprojektet inte är färdig. Det är knappast nödvändigt med omfattande miljöprövningar när kommunen flyttar ledningar i vanliga fall så varför skulle det krävas nu?

Vidare menar motståndarna att Regeringens tillåtlighetsbeslut inte har någon betydelse och att Mark- och miljödomstolen vid sin prövning kommer att sätta stopp för hela Västlänksprojektet. Dvs att det inte bara skall beslutas om villkoren för hur Västlänken skall byggas utan även OM den skall byggas. Denna tolkning delas inte av Trafikverket. Även om motståndarna skulle ha rätt i denna juridiska detalj så är argumenten för att domstolen kommer att säga nej till hela projektet baserat på motståndarnas egna subjektiva tolkning av projektets nyttor och påverkan. Här har man låst sig fast vid gamla utredningar om samhällsekonomisk nytta, egna tolkningar av projektets syften mm som knappast kommer att delas av domstolen. På samma sätt som motståndarna menar att Länsstyrelsen har brustit i sin granskning av Västlänken när de tillstyrkte järnvägsplanen, kommer vi nog få se samma anklagelser riktas mot Mark- och miljödomstolen när de så småningom lämnar sitt godkännande.

Och nu då?

Så har GT och Vägvalet äntligen fått se sin folkomröstning om trängselskatten i Göteborg bli genomförd. Till Vägvalets och möjligen även GT’s glädje blev även resultatet det önskade, nämligen ett nej till trängselskatt och det med tämligen klara siffror, 57% nej-röster mot 43% ja-röster. Vad folk egentligen röstade om är inte helt klart. Många tror sig inte bara ha röstat nej till trängselskatten utan även till tågtunneln Västlänken. Andra tror att nu är det klart att trängselskatten försvinner och lär bli rejält förvånade när de inser att de röstat om en fråga som Göteborgs kommunfullmäktige inte ensamma kan bestämma över.

Den stora frågan är vad som nu skall hända? En av 5 avtalsparter i en överenskommelse om det Västsvenska paketet har nu fått rådet av en majoritet av sina väljare att verka för ett avskaffande av trängselskatten. Övriga parter, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Trafikverket har inget intresse av att ändra något i avtalet. Hur skall Göteborgs representanter kunna övertyga de övriga parterna om att ändra i överenskommelsen utan att resultatet blir att hela finansieringsdelen som trängselskatten står för hamnar i knät på Göteborgs skattebetalare? Idag står invånare i Göteborg för ca 50% av intäkterna från trängselskatten och invånare i kranskommuner och övriga landet för resterande ca 50%. Att ta upp förhandlingar som leder till att Göteborgarna får betala 100%, dvs 12,5 miljarder mer än vad som är fallet med trängselskatten kan inte vara att tillvarata Göteborgarnas intressen på bästa sätt. Det mest rakryggade skulle i det läget vara om stadens representanter meddelar kommunfullmäktige att det inte går att följa rådet från folkomröstningen.

Det enda som är helt klart så här dagen efter folkomröstningen är att riksdagen inte kommer att fatta något beslut om att avskaffa tränselskatten utan att en alternativ finansiering först finns på plats.

Rör inte min skola

Sedan riksinternatskolan Lundsberg stängdes av Skolinspektionen har före detta elever skyndat till försvar av sin skola. I flera fall känns det som att det man försvarar är egentligen inte skolan utan det egna ryktet. Det som tidigare var något att visa upp i sitt CV är numera något som snarare ses som en belastning. Att vara före detta nöjd elev på Lundsberg innebär numera misstankar om att personen har deltagit i mobbning och ”kamratuppfostran”.